I-E Recht

Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Intellectuele Eigendomsrechten

Wilt u uw merk of logo beschermen? Heeft u te maken met een ander die overeenstemmende handelsnaam voert? Wordt uw product nagemaakt? Beschuldigt iemand u van inbreuk op zijn merkenrecht, handelsnaamrecht of auteursrecht? Dit zijn allemaal vragen over intellectuele eigendomsrechten.

Intellectuele eigendomsrecht is een verzamelnaam voor de rechten op intellectuele prestaties zoals uitvindingen, boeken, muziek, foto’s, merken, software of de naam van uw onderneming. De bekendste Intellectuele eigendomsrechten zijn het merkenrecht, het auteursrecht, het octrooirecht en het handelsnaamrecht.

Intellectuele eigendomsrechten zijn zeer waardevol. Uw onderneming onderscheidt zich door prestaties, naamsbekendheid en reputatie. Er is geld en tijd geïnvesteerd om dit op te bouwen en u wilt niet dat anderen hiermee aan de haal gaan. Dat kunt u voorkomen door uw creaties met intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

Bescherming door een intellectueel eigendomsrecht

Intellectuele eigendomsrechten beschermen de geestelijke prestatie en niet het stoffelijke object waarin deze geestelijke prestatie vorm heeft gekregen. Het gaat dus bijvoorbeeld niet om het boek als ding maar om de inhoud van het boek. De geestelijke prestatie moet echter wel altijd zichtbaar zijn. Een idee is daarom niet of nauwelijks juridisch te beschermen tenzij dit voldoende is uitgewerkt in bijvoorbeeld een concept of een ontwerp.

Met een Intellectuele eigendomsrecht heeft u het alleenrecht op uw creatie en daarmee mag deze niet gebruikt worden zonder uw toestemming. Dit brengt met zich mee dat u dit recht kunt exploiteren, bijvoorbeeld in de vorm van een licentie. Met een licentie geeft u een ander toestemming om tegen een vergoeding gebruik te maken uw creatie gedurende een zekere tijd, waarbij de wijze van gebruik nader is omschreven.

De manier waarop u een intellectueel eigendomsrecht kunt verkrijgen en beschermen, is afhankelijk van de regels die gelden voor het betreffende recht. Een merkenrecht wordt bijvoorbeeld slechts verkregen door een merkregistratie in tegenstelling tot het recht op een handelsnaam dat ontstaat door het gebruik. Daarnaast kan in sommige gevallen eenzelfde creatie op diverse manieren beschermd worden door een combinatie van intellectuele eigendomsrechten. Wij kunnen u hierin adviseren zodat uw rechten optimale beschermd zijn. Om dit juridisch goed te regelen kunt u dit via een advocaat gespecialiseerd in het intellectuele eigendom rechtsgebied laten vastleggen. U kunt bijvoorbeeld een copyright laten vastleggen via een advocaat of uw merk of logo juridisch laten beschermen.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Smaad en laster

Bij een onterechte recensie komen ook vaak al snel de begrippen smaad en laster om de hoek kijken. Of er wel of geen sprake is van smaad of laster, hangt van een aantal zaken af. In de eerste plaats zal een rechter kijken in hoeverre de opmerkingen betrekking hebben op iemands privéleven. Een tweede factor is in hoeverre de persoon die de aantijgingen maakt, deze ook kan bewijzen. Indien er geen bewijs is, zal de rechter al gauw beslissen dat de beschuldiging niet mag worden gemaakt.

Kort geding

Een snelle manier om beledigende en onware uitspraken van het internet af te laten halen is een kort geding aanspannen. Indien de eiser in het gelijk wordt gesteld, legt de rechter dan vaak een dwangsom op aan de tegenpartij. Een andere mogelijkheid is om aangifte te doen en een strafrechtelijke procedure op te starten. Dat geeft de politie de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een verdachte en deze te vervolgen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z