Onderverhuren

Persoonlijk contact met een ervaren advocaat Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Onderverhuur

Onderverhuur komt steeds vaker voor. Dit mag echter alleen wanneer een verhuurder hiermee instemt. Onderverhuur is ook mogelijk wanneer er slechts een gedeelte van de woning wordt verhuurd aan de onderhuurder en u nog steeds hoofdverblijf heeft in de woning. RechtNet heeft de juiste huurrecht advocaten in dienst die u helpen met het opstellen van onderverhuur contracten en u bijstaan mochten zich huurgeschillen voordoen.  

Huurwoning onderverhuren

Bij onderhuur ontstaat er een verhouding tussen de huurder en de onderhuurder. De verhuurder staat hier in beginsel los van. De hoofdregel is dat de huurder bevoegd is het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan te onderhuren c.q. aan een ander in gebruik te geven, tenzij hij moest aannemen dat de verhuurder hiertegen redelijke bezwaren heeft (art.7:221 BW). Hierbij wordt vooropgesteld dat de verhuurder er meestal geen belang bij heeft dat de huurder het gehuurde zelf gebruikt. Gelet op het feit dat het hier regelend recht betreft, wordt aangeraden om onderhuur in de huurovereenkomst contractueel uit te sluiten, tenzij de verhuurder hier daadwerkelijk geen bezwaren tegen heeft.

Onbevoegde onderhuur

Op het moment dat onderhuur contractueel is uitgesloten en er toch over wordt gegaan tot onderhuur, wordt er ook wel gesproken van onbevoegde onderhuur. Dit heeft als gevolg dat de onderhuurovereenkomst het lot van de hoofdhuurovereenkomst volgt. Dit houdt in dat wanneer de huurovereenkomst wordt ontbonden of wordt opgezegd, ook de onderhuurovereenkomst zal eindigen. In geval van onbevoegd onderhuur zal de verhuurder onmiddellijk de ontruiming van het gehuurde kunnen vorderen. Er zijn echter uitzonderingen denkbaar. Dit is met name het geval wanneer er sprake is van bevoegd onderhuur. Bij bevoegd onderhuur heeft verhuurder geen redelijke bezwaren, dan wel is onderhuur niet contractueel uitgesloten. In dat geval is het mogelijk dat de belangen van de onderhuurder beschermd worden. De verhuurder dient de onderhuurovereenkomst dan voort te zetten.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Wie geniet er een huurbescherming? 

Of u als onderhuurder recht heeft op huurbescherming is afhankelijk van de vraag of u de gehele woning huurt dan wel een klein gedeelte daarvan.

U huurt de gehele woning

U geniet huurbescherming en mag in de woning blijven ook al eindigt de hoofdhuur. U dient de verhuurder wel schriftelijk (aangetekend schrijven geniet de voorkeur) te laten weten dat u de onderhuurovereenkomst doorzet en of de verhuurder hiermee kan instemmen. Indien de verhuurder het hiermee oneens is, dient hij een procedure op te starten bij de kantonrechter binnen 6 maanden. De verhuurder zal moeten kunnen aantonen dat u de huur niet zult kunnen betalen, of de onderhuurovereenkomst slechts tot stand is gekomen om u hoofdhuurder te laten worden, of er geen huisvestingsvergunning is voor de woning dan wel er de onderhuurovereenkomst niet redelijk is. Als aan één van deze vereisten is voldaan, zal de kantonrechter de overeenkomst ontbinden.

U huurt een klein gedeelte van een woning

Onderhuur van een kamer mag alleen met toestemming van de verhuurder. Indien de hoofdhuurder de huur opzegt of hij/zij gaat dood, bestaat er geen recht om de overeenkomst tot huur over te nemen. Dit heeft tot gevolg dat u de woning dient te verlaten. U heeft niet dezelfde rechten als een medehuurder.

Onderhuur contract opstellen

Het opstellen van een onderhuur contract moet gebeuren met de nodige juridische kennis. Zo weet u zeker dat alles er juist in staat en de regels niet vrij interpretabel zijn. RechtNet helpt u graag bij het opstellen van een onderhuur contract, zodat u uw woning veilig kunt onderverhuren. Neem voor een vrijblijvend advies over huurrecht direct contact op met 073 – 615 43 11 of mail naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Persoonlijk contact met een ervaren advocaat Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z