Rente

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen

Wettelijke rente bij incasso

Wanneer u wordt geconfronteerd met een incasso, zullen aan u rente en kosten in rekening worden gebracht. Welk percentage dat is, is afhankelijk van hetgeen partijen zijn overeengekomen. In het algemeen staat opgenomen in de algemene voorwaarden om welk percentage dit gaat. Het kan ook zijn dat u contractueel een percentage overeengekomen bent. Is er geen percentage afgesproken, dan gelden de wettelijke bepalingen. 

Wat is wettelijke rente?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een schuldenaar die een geldsom niet betaalt. Er bestaan twee soorten. De ‘gewone’ wettelijke rente geldt voor alle transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. Het gaat hier om niet-handelstransacties. De tweede variant is van toepassing bij transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling. Dit zijn handelstransacties.

Hoe werken niet-handelstransacties?

Niet-handelstransacties zijn transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. U koopt bijvoorbeeld een artikel voor persoonlijk gebruik en u moet de rekening binnen 14 dagen betalen. Als u niet op tijd betaalt, mag de verkoper u de wettelijke rente in rekening brengen over de periode waarin u te laat bent met betalen. Na afloop van een jaar wordt de verschuldigde rente opgeteld bij het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend. Er ontstaat dus een nieuwe hoofdsom waarover jaarlijks de wettelijke rente berekend wordt. Dit heet ‘samengestelde rente’.

RechtNet Advocaten is landelijk de beste Incassospecialist!

Wij werken als Incasso Advocaten op
‘No Win, No Fee’-basis

Wettelijke percentages rente bij incasso

De percentages voor niet-handelstransacties wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en gepubliceerd in het Staatsblad. De wettelijke rente voor handelstransacties wordt meestal voor een half jaar bepaald. Het doel van de boeterente is natuurlijk het voorkomen van betalingsachterstanden. Door een hoge wettelijk verschuldigde boeterente worden betalingsachterstanden duurder voor diegene die niet of te laat betaalt. De recente gegevens over percentages kunt u bijhouden op www.wettelijkerente.nl

Advies nodig over wettelijke rente bij incasso? 

RechtNet Advocaten is gespecialiseerd in incasso en helpt u graag bij vragen over de rente. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen