Rente

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen

Wettelijke rente bij incasso

Wanneer u wordt geconfronteerd met een incasso, zullen aan u rente en kosten in rekening worden gebracht. Welk percentage dat is, is afhankelijk van hetgeen partijen zijn overeengekomen. In het algemeen staat opgenomen in de algemene voorwaarden om welk percentage dit gaat. Het kan ook zijn dat u contractueel een percentage overeengekomen bent. Is er geen percentage afgesproken, dan gelden de wettelijke bepalingen. 

Wat is wettelijke rente?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een schuldenaar die een geldsom niet betaalt. Er bestaan twee soorten. De ‘gewone’ wettelijke rente geldt voor alle transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. Het gaat hier om niet-handelstransacties. De tweede variant is van toepassing bij transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling. Dit zijn handelstransacties.

Hoe werken niet-handelstransacties?

Niet-handelstransacties zijn transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. U koopt bijvoorbeeld een artikel voor persoonlijk gebruik en u moet de rekening binnen 14 dagen betalen. Als u niet op tijd betaalt, mag de verkoper u de wettelijke rente in rekening brengen over de periode waarin u te laat bent met betalen. Na afloop van een jaar wordt de verschuldigde rente opgeteld bij het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend. Er ontstaat dus een nieuwe hoofdsom waarover jaarlijks de wettelijke rente berekend wordt. Dit heet ‘samengestelde rente’.

Inschakelen van een deurwaarder bij rente stopzetten

Het inschakelen van een deurwaarder is een volgende stap die genomen kan worden als betalingsherinneringen en aanmaningen geen effect hebben. Wanneer een deurwaarder wordt ingeschakeld, heeft dit doorgaans tot gevolg dat de wettelijke rente blijft oplopen tot het moment dat de schuld volledig is voldaan. Echter, in sommige gevallen kan de deurwaarder, in overleg met de schuldeiser, besluiten de opbouw van de rente tijdelijk stop te zetten als onderdeel van een betalingsregeling. Dit is bedoeld om de schuldenaar te stimuleren de achterstallige betalingen te voldoen zonder dat de schuld onoverkomelijk oploopt. Desalniettemin is het stopzetten van de rente geen standaardprocedure en hangt af van de specifieke omstandigheden van de zaak en de welwillendheid van de schuldeiser.

RechtNet Advocaten is landelijk de beste Incassospecialist!

Wij werken als Incasso Advocaten op
‘No Win, No Fee’-basis

Wettelijke rente bij incasso

De percentages voor niet-handelstransacties wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en gepubliceerd in het Staatsblad. De wettelijke rente voor handelstransacties wordt meestal voor een half jaar bepaald. Het doel van de boeterente is natuurlijk het voorkomen van betalingsachterstanden. Door een hoge wettelijk verschuldigde boeterente worden betalingsachterstanden duurder voor diegene die niet of te laat betaalt. De recente gegevens over percentages kunt u bijhouden op www.wettelijkerente.nl

Wettelijke rente: incassobureau inschakelen

De rol van een incassobureau is in de initiële fases van de incassoprocedure vaak gericht op het verkrijgen van betaling zonder gerechtelijke tussenkomst. Incassobureaus mogen naast de hoofdsom ook de wettelijke rente over incassokosten in rekening brengen bij de debiteur. De wettelijke rente die door incassobureaus wordt geëist, dient overeen te komen met de door de overheid vastgestelde percentages voor niet-handelstransacties of handelstransacties, afhankelijk van de aard van de transactie. Het is belangrijk voor incassobureaus om duidelijk te communiceren over deze rente en hoe deze wordt berekend, zodat debiteuren begrijpen welke kosten zij verschuldigd zijn bovenop de oorspronkelijke schuld.

Wettelijke rente en incassokosten berekenen

Het berekenen van wettelijke rente en incassokosten kan complex zijn, vooral wanneer er sprake is van langdurige betalingsachterstanden en samengestelde rente. Om de correcte bedragen te berekenen, moet men rekening houden met de oorspronkelijke schulddatum, het toepasselijke rentepercentage en de periode waarover de rente wordt berekend. Daarnaast moeten de incassokosten worden berekend volgens de wettelijk vastgestelde staffel, die afhankelijk is van de hoogte van de vordering. Er zijn online rekenhulpen beschikbaar die schuldeisers en incassobureaus kunnen gebruiken om de juiste bedragen aan wettelijke rente en incassokosten te berekenen. Deze tools zorgen voor transparantie en nauwkeurigheid in de incassoprocedure, wat bijdraagt aan een eerlijke afhandeling voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar.

Advies nodig over wettelijke rente bij incassokosten?

RechtNet Advocaten is gespecialiseerd in incasso en helpt u graag bij vragen over de rente. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Veel gestelde vragen

De deurwaarder mag in Nederland de wettelijke rente rekenen over de hoofdsom van de vordering. De wettelijke rente is per 1 januari 2024 7% voor niet-handelstransacties en 12,5% voor handelstransacties.

Naast de wettelijke rente mag de deurwaarder ook incassokosten in rekening brengen. De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom van de vordering.

De deurwaarder is verplicht om de schuldenaar te informeren over de hoogte van de rente en de incassokosten. Dit moet gebeuren voordat de deurwaarder met incassomaatregelen begint.

De deurwaarder mag geen rente of incassokosten in rekening brengen als de schuldenaar binnen 14 dagen na de factuurdatum betaalt.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen