Executiegeschil

Persoonlijk contact met de advocaat Juridische bijstand bij alle procedures! Beste track record Grote kennis en jarenlange ervaring

Executiegeschil

Als een schuldeiser een vonnis op u heeft behaald welke door de rechter uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, zal deze het vonnis aan u mogen laten betekenen en uitwinnen (=executeren). Dit is alleen te voorkomen met een executiegeschil. Dit geschil is een kort geding welke door de voorzieningenrechter van de rechtbank wordt afgedaan. In kort geding vordert u van de rechter dat hij/zij beveelt dat de executie door de schuldeiser wordt gestaakt omdat er sprake is van misbruik van recht.

Executiegeschil in een kort geding

Als het tegen u gewezen vonnis uitvoerbaar is verklaard, mag deze in beginsel worden uitgewonnen. Het instellen van hoger beroep tegen dit vonnis heeft geen schorsende werking. Met andere woorden de deurwaarder mag de executie voortzetten. Een goed en effectief middel om de executie te schorsen is middels het opstarten van een executiegeschil. Er dient dan wel sprake te zijn van misbruik van recht, wil de zaak kans van slagen hebben. Wanneer u wenst te ageren tegen het veroordelend vonnis en/of een kort geding wenst op te starten, dient u snel te handelen en een procesrecht advocaat van RechtNet Advocaten in de arm te nemen voor deskundig advies.

Misbruik van recht

Er is slechts in een drietal gevallen sprake van misbruik van recht namelijk.

  • wanneer het uit te winnen vonnis berust op een feitelijke of juridische misslag;
  • dat er zich na het behalen van het vonnis feiten en omstandigheden voordoen danwel bekend worden op grond waarvan degene onder wie beslag wordt gelegd in een noodtoestand zal komen te verkeren;
  • danwel er andere feiten en omstandigheden zijn op grond waarvan degene die het vonnis wil uitwinnen in alle redelijkheid geen gebruik mag maken van zijn recht om tot uitwinning van het vonnis over te gaan.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Executiegeschil bij vonnis tot ontruiming

In een executiegeschil met betrekking tot een vonnis waarin de ontruiming van een woning is bepaald, kan de voorzieningenrechter alleen de schorsing van de executie bevelen. De rechter kan dit indien hij/zij van oordeel is dat degene die het vonnis uitwint, mede gelet op de belangen die u heeft, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij zijn recht tot executie om in afwachting van de uitspraak in hoger beroep toch tot verdere uitwinning over te gaan.

Hulp nodig bij het starten van een executiegeschil?

Onze procesrechtadvocaten staan u graag bij. Neem voor vrijblijvend advies over het opstarten van een kort geding direct contact op en bel 073 – 615 43 11. Ook kunt u uw vragen online stellen via ons webformulier.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Persoonlijk contact met de advocaat Juridische bijstand bij alle procedures! Beste track record Grote kennis en jarenlange ervaring