Het recht om vergeten te worden, het vergeetrecht!

Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Het recht om vergeten te worden/vergeetrecht

Stel jezelf eens voor: je tikt je naam in op Google. Vervolgens komt er informatie tevoorschijn van jaren geleden. Deze informatie is niet meer relevant is en wil je het liefst niet langer openbaar hebben. Dan kun je een beroep doen op het vergeetrecht/het recht om vergeten te worden.

Het vergeetrecht is een recht voor alle burgers van de Europese Unie. Het recht kan worden gebruikt om internet data te verwijderen bij de bron. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de eigenaar van de zoekmachine.

Niet meer relevant

De basis van het vergeetrecht komt voort uit het zogenaamde Costeja-arrest van het Europese Hof van Justitie op 13 mei 2014. Een man uit Spanje spande de zaak aan. Via Google was een artikel uit de krant uit 1998 terug te vinden. Daarin werd de gedwongen verkoop van de bezittingen van de Spanjaard aangekondigd. Omdat de man vond dat de informatie niet meer relevant is – en daarom alleen nog maar zijn reputatie schaadt – begon hij een proces tegen de krant en tegen Google.

Privacy

Het vergeetrecht zorgt tegelijkertijd voor een conflict tussen twee fundamentele rechten uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Artikel 8 beschermt het recht op privacy, terwijl artikel 10 het recht op vrijheid van informatie waarborgt. Het Hof oordeelt in het Costeja-arrest dat de privacyrechten in beginsel voorrang hebben op het economisch belang van Google en het belang van internetgebruikers om kennis te nemen van informatie. Het Hof stelt dat een evenwicht moet worden gevonden tussen de betrokken belangen.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Online formulier

Google biedt inmiddels de mogelijkheid om gebruik te maken van het vergeetrecht. Met een online formulier kunnen internetgebruikers in de EU zo’n verzoek indienen. Om zo’n verzoek in te dienen moet een geldige kopie van een identiteitsbewijs worden ingediend. Verder moet er een link naar de informatie worden aangegeven. Tenslotte moet een reden worden opgegeven waarom de informatie gedateerd, niet relevant of ongepast zou zijn. Ook andere zoekmachines zijn verplicht om verzoeken om informatie te verwijderen serieus te onderzoeken. Als een verzoek gegrond is, moeten de links met informatie worden verwijderd. Daarmee kan worden voorkomen dat mensen voor eeuwig aan de digitale schandpaal worden genageld.

Controles

Het recht om vergeten te worden, wordt echter nog niet effectief beschermd. Bovendien worden verzoeken vaak afgewezen op grond van het algemeen belang. Indien een exploitant van een zoekmachine geen gehoor geeft aan een verzoek om informatie te verwijderen, dan kan een verzoek worden ingediend bij de toezichthouder of bij de rechter. Zij kunnen dan controles uitvoeren en indien nodig passende maatregelen opleggen.

Vrijblijvend advies over het vergeetrecht?

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten. Eén van onze ervaren advocaten kan u helpen met met uw vraagstukken. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 dan wel mail naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z