Ziekteverzuim

Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Ziekteverzuim

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, zijn er rechten en plichten voor zowel de werknemer als de werkgever. Wanneer het gaat om onterecht of langdurig ziekteverzuim, is het altijd verstandig om een arbeidsrecht advocaat van RechtNet Advocaten in te schakelen. Wij adviseren u graag over de vervolgstappen en informeren u over de rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever. 

Rechten en plichten van de werknemer bij ziekte

Wanneer u als werknemer ziek bent, moet u zich allereerst ziekmelden. Hoe dat precies moet, staat beschreven in het arbeidscontract of personeelsreglement. De werkgever mag vragen naar de volgende zaken: 

 • Telefoonnummer en (verpleeg)adres
 • Hoe lang u denkt dat het verzuim gaat duren
 • Welke afspraken en werkzaamheden u op de planning had
 • Of u onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (niet onder welke) 
 • Of uw ziekte verband houdt met een arbeidsongeval
 • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid

Het belangrijkste is dat de werkgever niet mag vragen naar uw klachten. Uw werkgever moet uw privacy namelijk respecteren. Wanneer uw werkgever daar toch naar vraagt, mag u hem of haar daarop wijzen en hoeft u niet te vertellen wat uw klachten zijn. 

Daarnaast heeft u als ziekgemelde werknemer een nog meer rechten: 

 • U mag zelf een bedrijfsarts raadplegen over gezondheidsvragen in relatie tot het werk
 • U heeft recht op ziekteverzuimbegeleiding door een professionele bedrijfsarts
 • U heeft het recht om een second opinion aan te vragen bij een tweede bedrijfsarts
 • U mag de eerste twee jaar van ziekte niet zomaar worden ontslagen
 • U heeft recht op een WIA-uitkering wanneer er ontslag plaatsvindt om medische redenen op advies van de bedrijfsarts
 • Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen WIA-uitkering maar kunt u wel een WW-uitkering aanvragen

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Rechten en plichten van de werkgever bij ziekte van een werknemer

Ook werkgevers hebben zo hun rechten en plichten wanneer een werknemer zich ziekmeldt. Hierboven vindt u wat u wel en niet mag vragen bij de ziekmelding van een werknemer. U kunt een bedrijfsarts inschakelen om te controleren of uw werknemer echt ziek is. Wanneer de werknemer zonder goede reden en tegen de beoordeling van de bedrijfsarts in geen aangepast werk wil doen, kunt u loon opschorten of stopzetten. Als deze maatregelen niet werken, kunt u RechtNet inschakelen om de mogelijkheden voor ontslag te bespreken

Ontslag tijdens ziekte

Mag een werknemer ontslagen worden tijdens ziekte? In principe luidt de hoofdregel als volgt: ontslag tijdens ziekte mag, maar ontslag wegens ziekte niet. Natuurlijk zijn daar ook heel wat uitzonderingen op. Tijdens ziekte is de werknemer wel beschermd tegen ontslag, echter is ontslag wegens ziekte wel toegestaan wanneer de periode van ziekte langer dan twee jaar duurt. Gedurende de eerste twee jaar geldt er een zogenaamd opzegverbod, wat betekent dat de werkgever gedurende deze periode de arbeidsovereenkomst niet op mag zeggen. 

Een zieke werknemer ontslaan: uitzonderingen op het opzegverbod

Uitzonderingen bevestigen de regel en dat is bij het opzegverbod bij een zieke werknemer niet anders. Er zijn redelijk wat uitzonderingen, maar de belangrijkste zijn de volgende: 

 • Het ontslag vindt plaats doordat het bedrijf of een het deel waar de werknemer werkzaam is, sluit
 • De werknemer werkt niet mee aan redelijke instructies van de werkgever of de bedrijfsarts, gericht op de re-integratie
 • De werknemer is in staat om aangepaste werkzaamheden te doen, maar weigert dit
 • De werknemer weigert mee te werken aan het opstellen en bijstellen van een plan van aanpak voor re-integratie

Wanneer deze uitzonderingen zich voordoen, kan de werkgever proberen om via het UWV een ontslagvergunning aan te vragen. Hiermee kan de werkgever een zieke werknemer ontslaan. 

Advies nodig over ziekteverzuim en ontslag bij ziekte?

Wilt u meer weten over de rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever bij ziekte? Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

  Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z