Ziekteverzuim

Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Ontslag tijdens ziekte

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, zijn er rechten en plichten voor zowel de werknemer als de werkgever. Wanneer het gaat om onterecht of langdurig ziekteverzuim, is het altijd verstandig om een arbeidsrecht advocaat van RechtNet Advocaten in te schakelen. Wij adviseren u graag over de vervolgstappen en informeren u over de rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever. 

Ontslag tijdens ziekte: Rechten en plichten van de werknemer bij ziekte

Wanneer u als werknemer ziek bent, moet u zich allereerst ziekmelden. Hoe dat precies moet, staat beschreven in het arbeidscontract of personeelsreglement. De werkgever mag vragen naar de volgende zaken: 

 • Telefoonnummer en (verpleeg)adres
 • Hoe lang u denkt dat het verzuim gaat duren
 • Welke afspraken en werkzaamheden u op de planning had
 • Of u onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (niet onder welke) 
 • Of uw ziekte verband houdt met een arbeidsongeval
 • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid

Het belangrijkste is dat de werkgever niet mag vragen naar uw klachten. Uw werkgever moet uw privacy namelijk respecteren. Wanneer uw werkgever daar toch naar vraagt, mag u hem of haar daarop wijzen en hoeft u niet te vertellen wat uw klachten zijn. 

Daarnaast heeft u als zieke werknemer een nog meer rechten: 

 • U mag zelf een bedrijfsarts raadplegen over gezondheidsvragen in relatie tot het werk
 • U heeft recht op ziekteverzuimbegeleiding door een professionele bedrijfsarts
 • U heeft het recht om een second opinion aan te vragen bij een tweede bedrijfsarts
 • Ontslag tijdens ziekte mag de eerste twee jaar van uw ziekte niet plaatsvinden
 • U heeft recht op een WIA-uitkering wanneer er ontslag plaatsvindt om medische redenen op advies van de bedrijfsarts

Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen WIA-uitkering maar kunt u wel een WW-uitkering aanvragen

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Rechten en plichten van de werkgever bij ziekte van een werknemer

Ook werkgevers hebben zo hun rechten en plichten wanneer een werknemer zich ziek meldt. Hierboven vindt u wat u wel en niet mag vragen bij de ziekmelding van een werknemer. U kunt een bedrijfsarts inschakelen om te controleren of uw werknemer echt ziek is. Wanneer de werknemer zonder goede reden en tegen de beoordeling van de bedrijfsarts in geen aangepast werk wil doen, kunt u loon opschorten of stopzetten. Als deze maatregelen niet werken, kunt u RechtNet inschakelen om de mogelijkheden voor ontslag te bespreken

Ontslag tijdens ziekte / langdurig zieke werknemer ontslaan

Mag een werknemer ontslagen worden tijdens ziekte? In principe luidt de hoofdregel als volgt: ontslag tijdens ziekte mag, maar ontslag wegens ziekte niet. Natuurlijk zijn daar ook heel wat uitzonderingen op. Tijdens ziekte is de werknemer wel beschermd tegen ontslag, echter is ontslag wegens ziekte wel toegestaan wanneer de periode van ziekte langer dan twee jaar duurt. Gedurende de eerste twee jaar geldt er een zogenaamd opzegverbod, wat betekent dat de werkgever gedurende deze periode de arbeidsovereenkomst niet op mag zeggen. Bovendien gelden er binnen de eerste twee jaar re-integratie verplichtingen voor zowel de werkgever als de werknemer. Ontslag na bijvoorbeeld 6 maanden ziekte of een jaar, is dus uitgesloten. Is de werknemer langer dan twee jaar ziek, dan spreken we over een langdurig zieke werknemer en deze mag u in beginsel ontslaan.

Een zieke werknemer ontslaan: uitzonderingen op het opzegverbod

Uitzonderingen bevestigen de regel en dat is bij het opzegverbod bij een zieke werknemer niet anders. Er zijn redelijk wat uitzonderingen, maar de belangrijkste zijn de volgende: 

 • Het ontslag vindt plaats doordat het bedrijf of een het deel waar de werknemer werkzaam is, sluit
 • De werknemer werkt niet mee aan redelijke instructies van de werkgever of de bedrijfsarts, gericht op de re-integratie
 • De werknemer is in staat om aangepaste werkzaamheden te doen, maar weigert dit
 • De zieke werknemer weigert een gesprek met de werkgever en aan het opstellen van een plan van aanpak voor de zieke werknemer voor re-integratie
 • De medewerker meldt zich onterecht ziek en je kunt dit bewijzen.

Wanneer deze uitzonderingen zich voordoen, kan de werkgever proberen om via het UWV een ontslagvergunning aan te vragen. Hiermee kan de werkgever een zieke werknemer ontslaan. 

Als de medewerker ziek uit dienst gaat, zijn er dan gevolgen voor de werkgever? Als de medewerker binnen de eerste twee jaar ziek uit dienst gaat, dan moet u dat melden bij het UWV. De oud-werknemer ontvangt dan een Ziektewetuitkering. Indien de werknemer al een Ziektewetuitkering krijgt op het moment dat deze ziek uit dienst gaat, dan dient u de einddatum als werkgever door te geven via het wijzigingsformulier. 

Ontslag tijdens ziekte bij tijdelijk contract & contract niet verlengd tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte bij een tijdelijk contract mag in principe niet zomaar, dus ook niet bij ziekte. Een tijdelijk contract moet in beginsel uitgezeten worden, tenzij er een hele dringende reden is, dan kan er ontslag op staande voet worden doorgevoerd. Ook mag je met wederzijds goedkeuren uit elkaar gaan. In dat geval kun je als werknemer een WW-uitkering aanvragen. Daarnaast kunt u dan een transitievergoeding als zieke werknemer krijgen. Volgt er ontslag tijdens ziekte, bijvoorbeeld doordat u binnen de uitzonderingen valt, dan loopt u dit mis.

Ontslag tijdens ziekte bij een tijdelijk contract kan wel als het contract afloopt. Het loon wordt dan doorbetaald vanuit de Ziektewet vanaf de datum dat het contract afloopt. Het kan voorkomen dat de werkgever het contract niet verlengd tijdens ziekte. Dan krijgt u nog steeds een Ziektewet-uitkering, maar valt u niet meer onder verantwoordelijkheid van de werkgever. 

Krijgt u te maken met ontslag tijdens ziekte bij een tijdelijk contract of wordt uw contract niet verlengd tijdens ziekte? Juridische ondersteuning kan dan prettig zijn. Rechtnet helpt u graag; neemt gerust contact op als u vragen heeft over ontslag tijdens ziekte bij een tijdelijk contract of als uw tijdelijk contract afloopt tijdens ziekte.

Advies nodig over ziekteverzuim en ontslag bij ziekte?

Wilt u meer weten over de rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever bij ziekte? Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Veel gestelde vragen

In beginsel mag je niet ontslagen worden als je ziek bent. Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan ben je een langdurig zieke werknemer en deze mag de werkgever ontslaan. Ook zijn er een paar uitzonderingen, waardoor je ontslagen mag worden als je ziek bent, bijvoorbeeld als je niet meewerkt aan re-integratie. Ontslag met wederzijds goedkeuren is wel toegestaan. Hiervoor geldt doorgaans een transitievergoeding voor de zieke werknemer. 

‘Ik ben ziek en mijn contract wordt niet verlengd, wat nu?’, is een goede vraag. 

Als het tijdelijk contract afloopt tijdens ziekte, dan heb je recht op loondoorbetaling vanuit de Ziektewet. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het UWV en zij nemen de re-intergratie verplichtingen van de werkgever uit handen. Er wordt een plan van aanpak voor de zieke werknemer gemaakt, zodat je hopelijk snel weer aan de slag kunt bij een andere werkgever.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

  Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z