Huur vorderen

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen

Huur terugvorderen

Huur kenmerkt zich door een tegenprestatie. Wanneer deze tegenprestatie (a.k.a. het voldoen van de huur) geen rol speelt, heeft men het namelijk over bruikleen. Deze tegenprestatie moet voldaan worden, anders kunt u als verhuurder maatregelen treffen. Zo is terugvorderen van de huur een mogelijkheid, maar er zijn ook andere mogelijkheden. 

Wat te doen als uw huurder niet betaalt?

Heeft u te maken met een wanbetaler en wordt de huur niet betaald? Dan zijn er diverse stappen die u kunt doorlopen om achterstallige huur te vorderen. Het huurrecht is in principe onderverdeeld in drie categorieën: huur van woonruimte, bedrijfsruimte en overige zaken. Natuurlijk verschillen de drie onderling, maar is het algemene huurrecht overkoepelend. Bij de verhuur van woon- of bedrijfsruimte wordt natuurlijk een huurovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst staan verplichtingen die moeten worden nagekomen, waarbij dat voor de huurder onder andere is dat hij of zij de huur moet betalen. Maar wat kunt u doen als de huurder niet betaalt?

  • Allereerst kunt u nakoming vorderen; dus aan de huurder vragen of deze alsnog de huur kan voldoen. Dit kunt u allereerst doen door schriftelijk een nette herinnering te versturen. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat het de huurder per ongeluk ontschoten is of dat er met de betaling iets is misgegaan. Door het eerst schriftelijk te vragen, behoudt u de goede relatie met uw huurder en wanneer het deze ontschoten is of er met de overboeking iets is misgegaan, zal de huur vaak gelijk betaald worden.
  • Wanneer de huurder na het schriftelijk verzoek alsnog de huur niet betaalt, kunt u een sommatie met ingebrekestelling sturen. Hierin geeft u de huurder een redelijke termijn om de huur alsnog te betalen.
  • Wanneer de huurder ook na een sommatie de huur niet betaalt, kunt u betaling van de huur vorderen bij de rechter. Hiervoor heeft u wel juridische hulp nodig, gezien het opstellen van een dagvaarding erg specialistisch werk is. RechtNet Advocaten is gespecialiseerd in huurrecht en staat u hierin graag bij.

Huurincasso inschakelen bij achterstallige huur

Een niet-betalende huurder is de schrik van menig verhuurder, want een huurder die niet meer betaalt, kan u een hoop geld gaan kosten. Het kan ook voorkomen dat een huurder van een bedrijfspand niet betaald. Wanneer een huurder op de eerste van de maand een of meerdere huren nog niet betaald heeft, kunt u juridische stappen nemen. U kunt dan ten eerste een officiële aanmaning naar uw huurder versturen. Reageert een huurder hier niet op, dan kunt u contact met ons incassobureau opnemen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de huurder gedagvaard wordt, dat u de lopende en achterstallige huur kunt vorderen, dat er ontruiming plaatsvindt, en dat eventuele schade die is toegebracht aan de woning vergoed wordt.

Huurincasso als woningcorporatie

Ook als woningcorporatie mag u een huurincasso starten. RechtNet helpt u daar graag bij. We zijn altijd respectvol naar de huurder toe, waardoor we een snelle afhandeling van de huurincasso voor uw woningcorporatie bewerkstelligen. Op die manier worden gerechtelijke procedures voorkomen en kunnen we ervoor zorgen dat achterstallig huur snel wordt betaalt. Wilt u graag een huurincasso versturen als woningcorporatie of een deskundig advocaat inschakelen in het geval van meerdere incasso’s? Schakel dan RechtNet Advocaten in. Wij helpen u graag met uw huurincasso als woningcorporatie.

Huurder betaalt niet: wanneer kunt u de huurovereenkomst ontbinden? 

Als de relatie met de huurder al lastig is en deze tevens de huur niet betaalt, gaat u natuurlijk liever met iemand anders de huurovereenkomst aan. Wanneer de huurder na een aanmaning met ingebrekestelling niet betaalt, kan de huurovereenkomst ontbonden worden. Dit moet in principe via de rechter. RechtNet Advocaten staat u graag bij. Wanneer de huurovereenkomst ontbonden is, moet het gehuurde goed worden teruggegeven. Maar een huurder kan nog tegenwerken. Wanneer de huurder niet meewerkt aan teruggave, kan met een executoriale titel de politie worden ingeschakeld. Deze zal er dan, vaak samen met een deurwaarder, voor zorgen dat het gehuurde goed alsnog kan worden teruggegeven. Voor hulp om achterstallige huur te vorderen, bent u bij RechtNet aan het juiste adres; onze advocaten helpen u graag.

RechtNet Advocaten is landelijk de beste Incassospecialist!

Wij werken als Incasso Advocaten op
‘No Win, No Fee’-basis

Achterstallige huur terugvorderen na uitzetting

Wanneer de huurovereenkomst wordt ontbonden, heeft u wellicht uw eigendom wel terug maar mist u nog steeds de maanden huur die niet betaald zijn. Wanneer u daardoor schade lijdt, kunt u een schadevergoeding vragen. Deze kunt u verhalen op de huurder na het verzenden van de ingebrekestelling. Wanneer de huurder de schadevergoeding niet betaalt, kunt u dit afdwingen bij de rechter. 

Zelf de sloten vervangen als de huurder niet betaalt

U heeft de inkomsten uit de huur natuurlijk nodig en het kan daarom erg frustrerend zijn wanneer de huurder niet betaalt. Toch is het niet slim om voor eigen rechter te spelen. In een eerdere rechtszaak verving de verhuurder de sloten en werd aansprakelijk voor de door de huurder geleden schade. Een huurovereenkomst kan volgens dwingend recht namelijk niet buitengerechtelijk door de verhuurder worden ontbonden. Het is daarom altijd verstandig om een advocaat in te schakelen wanneer uw huurder niet betaalt en wanneer u achterstallige huur wilt vorderen.

Betaalt uw huurder niet? Neem dan contact met ons op!

RechtNet Advocaten is gespecialiseerd in incasso en huurrecht en is daarom de partij bij uitstek om u bij te staan wanneer een huurder niet betaalt. Speel niet voor eigen rechter en schakel een van onze advocaten in; zo zorgt u ervoor dat de huurovereenkomst ontbonden kan worden en dat u een schadevergoeding kunt verhalen. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen