Dagvaarden

Persoonlijk contact met de advocaat Juridische bijstand bij alle procedures! Beste track record Grote kennis en jarenlange ervaring

Dagvaarding

Het dagvaarden is het uitbrengen van een dagvaarding en de gevolgen die hieraan verbonden zijn. Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. Diverse vereisten voor het dagvaarden zijn wettelijk geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dan wel Wetboek van Strafvordering. Eerst volgt uitleg over het dagvaarden in de civiele procedure daarna het dagvaarden in de strafprocedure.

De inhoud van een dagvaarding

De tekst van de dagvaarding vermeldt gedetailleerd wat iemand eist/vordert, een onderbouwing van de eis/vordering, de bewijzen waarover men beschikt, en eventueel waarom men juist de gedaagde partij gaat dagvaarden. Wanneer er in de buitengerechtelijke fase verweer gevoerd is, moet dit ook in de dagvaarding worden verwerkt. Wanneer u iemand gaat dagvaarden, dient in de te betekenen dagvaarding ook de volledige voornamen en achternaam, woonplaats of de gekozen woonplaats in Nederland worden gemeld.

Iemand dagvaarden

Wie kan iemand dagvaarden? De dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder door middel van een exploot aan de gedaagde partij betekend (dat wil zeggen bezorgd op het goede adres), zodat er geen twijfel is dat de gedaagde de dagvaarding heeft ontvangen. Als er geen bekende woon- of verblijfplaats bekend is binnen de Europese Unie dient de gedaagde partij te worden opgeroepen per openbaar exploot. Dit houdt in dat er een oproepadvertentie in een regionale krant dient te worden geplaatst. Er dienen bij een openbare oproep tenminste 3 maanden te zijn tussen de dag van de betekening en de roldatum van de betreffende zitting (artikel 115 lid 2 Rv.). Voor een niet-openbare oproep is dit tenminste 7 dagen. De kosten voor het oproepen per openbaar exploot zijn beduidend hoger dan een normale oproep. Dit heeft te maken met de dure advertentiekosten. Een belangrijke vereiste is ook dat het uitgebracht exploot van dagvaarding de datum van de daadwerkelijke betekening vermeldt omdat anders niet kan worden beoordeeld of de geldende termijnen in acht zijn genomen.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Dagvaarding en vertegenwoordiging bij de rechtszaak

Afhankelijk van het soort rechtszaak zal de gedaagde in persoon of bij gemachtigde dan wel vertegenwoordigd door een advocaat moeten verschijnen en vervolgens op de dagvaarding moeten reageren. Wanneer de gedaagde partij op een juiste wijze per dagvaarding is opgeroepen en niet op de zitting is verschenen, ook niet door tussenkomst van een advocaat, wordt de gedaagde partij bij verstek veroordeeld. Wanneer de gedaagde partij en/of zijn advocaat wel verschijnt, mag de gedaagde partij in de regel schriftelijk verweer voeren middels een conclusie van antwoord. Hierna volgt meestal een mondelinge behandeling van de zaak genaamd comparitie.

Bent u zelf gedagvaard? 

Als u zelf gedagvaard bent, is het belangrijk om zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen voor de dagvaarding. Wanneer u namelijk verweer wilt voeren, moet dit snel maar ook goed gebeuren. Wilt u iemand dagvaarden of bent u zelf gedagvaard. De procesrecht advocaten van RechtNet staan voor u klaar.  

Vrijblijvend advies over dagvaardingen

Heeft u een advocaat nodig omdat u gedagvaard bent of heeft u advies nodig wanneer u iemand wilt dagvaarden? Onze procesrecht advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies  direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Persoonlijk contact met de advocaat Juridische bijstand bij alle procedures! Beste track record Grote kennis en jarenlange ervaring