Surseance van betaling

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen

Surseance van betaling

Wanneer uw bedrijf het zwaar te verduren heeft en een faillissement nadert, terwijl er toch nog goede vooruitzichten zijn in de nabije toekomst, kunt u overgaan tot het indienen van een verzoek tot surseance van betaling. Dit wordt ook wel uitstel van betaling genoemd. Het is zeker geen wondermiddel om een faillissement te voorkomen; er moet hard gewerkt worden en het is verstandig om een ervaren advocaat uit Den Bosch van RechtNet Advocaten in te schakelen. 

Wanneer is het verstandig om surseance van betaling aan te vragen? 

Heeft u met uw bedrijf te maken met vele schuldeisers die u in rechte willen gaan betrekken? Wanneer bijvoorbeeld één van uw schuldeisers uw faillissement heeft aangevraagd of beslag heeft gelegd op belangrijke vermogensbestanddelen van uw bedrijf, is dat een goed moment om surseance van betaling aan te vragen. Nadat de surseance is uitgesproken, krijgt u direct uitstel van betaling. Zo wordt een naderend faillissement voorkomen. 

Wie kan surseance aanvragen? 

Uw schuldeisers kunnen een faillissement aanvragen, maar alleen uzelf kan surseance van betaling voor uw eigen bedrijf aanvragen. Andere partijen kunnen dit dus niet. U kunt alleen surseance aanvragen indien u een bedrijf hebt. Voor natuurlijke personen is er de WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Surseance van betaling moet ingediend worden bij de rechtbank en dat kan alleen gedaan worden door een advocaat. Deze dient hiervoor een verzoekschrift in bij de rechtbank. RechtNet Advocaten kan voor u een verzoekschrift opstellen en indienen bij de juiste rechtbank.

RechtNet Advocaten is landelijk de beste Incassospecialist!

Wij werken als Incasso Advocaten op
‘No Win, No Fee’-basis

De gevolgen van surseance van betaling

In principe zijn er twee belangrijke gevolgen van een surseance van betaling: 

  • De rechtbank benoemt een bewindvoerder die u gedurende het uitstel van betaling ondersteunt. U verliest daarbij zelf het vrije beheer over het ondernemingsvermogen. De bewindvoerder helpt u bij het doorvoeren van alle noodzakelijke herstructureringen binnen uw organisatie. 
  • Schuldeisers kunnen geen invorderingsmaatregelen meer tegen u stellen. Ze kunnen enkel hun vordering indienen bij de bewindvoerder. Wanneer er beslagen zijn gelegd door uw crediteuren komen deze te vervallen en kunt u weer verder ondernemen. 

Het doorvoeren van herstructureringen in het bedrijf

Gedurende het uitstel van betaling dient u herstructureringen door te voeren van de verliesgevende bedrijfsactiviteiten. Ook de financieringsstructuren vergen wellicht aanpassing. Een uitstel van betaling is uw laatste mogelijkheid om een dreigend faillissement te voorkomen. Niet veel bedrijven benutten deze laatste mogelijkheid op een juiste wijze. Dit komt vaak door een slechte voorbereiding en uitvoering van de noodzakelijke herstructureringen. Redelijk wat surseances eindigen uiteindelijk toch in een uitgesproken faillissement. Dit zou niet hoeven indien u een juiste begeleiding zou krijgen. Dit zowel voor als tijdens de surseance. Onze advocaten zijn ervaren en hebben specialisten bij het begeleiden en aanvragen van uitstellen van betaling.

Vrijblijvend advies over surseance van betaling? 

Heeft u vragen over het aanvragen van surseance van betaling of heeft u hulp nodig bij het aanvragen ervan? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen