Buitengerechtelijke en gerechtelijke fase

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen

Tarieven

RechtNet Advocaten hanteert bij het uitvoeren van haar incasso werkzaamheden de volgende standaardtarieven. Het is mogelijk dat van onderstaande tarieven wordt afgeweken in verband met de bewerkelijkheid van uw zaak. Dit wordt voorafgaand aan het traject met u besproken, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

Heeft u hierover vragen, neem dan contact op via de e-mail of telefoon 073 – 615 43 11. Uw vragen worden graag beantwoord.

De buitengerechtelijke fase

Situatie Tarief / kosten
Uw debiteur betaalt niets. No Win, No Fee:
U heeft geen kosten.
Uw debiteur betaalt minder dan of alleen de hoofdsom. U kunt ervoor kiezen om over te gaan tot dagvaarding (zie gerechtelijke fase) of tot sluiting van het dossier. Indien er gedeeltelijke betalingen van de vordering door de debiteur plaatsvinden, dan worden deze na inhouding van de rente en buitengerechtelijke kosten tussentijds aan u doorbetaald. Dit conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek. De kosten van de incassoprocedure komen zodoende geheel voor rekening van debiteur en u hebt geen enkele kosten.
Uw debiteur betaalt de hoofdsom, inclusief buitengerechtelijke kosten en rente.  U heeft geen kosten en krijgt de volledige hoofdsom uitbetaald.
Uw debiteur betwist de vordering.  In overleg met u wordt een uurtarief afgesproken, dan wel een vaste prijsafspraak gemaakt.

De gerechtelijke fase

Situatie Tarief / kosten
Uw debiteur betaalt niets of niet de volledige vordering en u wenst over te gaan tot dagvaarding. No Win, No Fee:
U betaalt een voorschotbedrag ter dekking van de verschuldigde griffierechten en deurwaarderskosten. Bij een veroordeling van debiteur dient deze in beginsel ook deze kosten voor u te vergoeden. Daarnaast rekenen wij normaal een fixed fee voor het opstellen van de dagvaarding tussen de € 150,00 ex btw en € 900,00 ex btw afhankelijk van de hoogte van het te vorderen bedrag en de mate van betwisting van de vordering.
Uw debiteur betaalt niets of niet de volledige vordering en u wenst het faillissement van de debiteur aan te vragen. U betaalt een voorschotbedrag ad € 1.590,00 ter dekking van de griffierechten en deurwaarderskosten.
Uw debiteur betwist de vordering (let op: dit kan ook gebeuren na de dagvaarding of de faillissementsaanvrage!). In overleg met u wordt een uurtarief afgesproken, dan wel een vaste prijsafspraak gemaakt.
Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen