Buitengerechtelijk akkoord

Persoonlijk contact met een ervaren advocaat Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Buitengerechtelijk akkoord

Het kan zijn dat u een buitengerechtelijk akkoord wordt aangeboden of dat u zelf een buitengerechtelijk akkoord wenst aan te bieden aan uw schuldeisers. Dit heeft alles te maken met de financiële situatie waarin bedrijven momenteel verkeren. Het doen van een aanbod is normaal gesproken een noodzaak om de verdere continuïteit van het bedrijf niet in het gedrang te laten komen. In beginsel hoeft een schuldeiser niet met het akkoord in te stemmen. Dit is slechts anders indien het onredelijk is om het aanbod te weigeren. Als het akkoord gedurende een WSNP, Faillissement of surseance tot stand komt met meerderheid van stemmen. Dan spreekt men ook wel van een dwangakkoord.

Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Instemming met buitengerechtelijk akkoord

De praktijk leert dat veel bedrijven instemmen met het buitengerechtelijke akkoord omdat zij bekend zijn met de slechte financiële situatie van het aanbiedende bedrijf en ook geen kosten meer wensen te maken ter invordering van het openstaande bedrag. De kans is namelijk groot dat deze kosten voor niets worden gemaakt.

Preferente schuldeisers dubbel percentage aanbieden

Het is algemeen gebruikelijk dat preferente schuldeisers altijd het dubbele percentage wordt aangeboden bij een akkoord. Doet u dit niet zullen zij over het algemeen niet instemmen met uw aanbod. Bij preferente schuldeisers dient u te denken aan de belastingdienst en het UWV.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Strijdig met de redelijkheid en billijkheid

Wanneer het merendeel van de schuldeisers die het overgrote gedeelte van de schulden vertegenwoordigen instemmen met het akkoord en slechts een enkeling niet wil instemmen, is het mogelijk om hiervoor rechtsmaatregelen te treffen. Het niet instemmen met het akkoord is dan regelmatig in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Het niet instemmen met het akkoord, zonder rechtvaardige reden, kan er namelijk voor zorgen dat het weigerende bedrijf in een betere positie komt te verkeren dan alle andere crediteuren.

Werking dwangakkoord

Wanneer de helft van de schuldeisers die de helft van de schulden vertegenwoordigen instemmen met een gedaan aanbod tot dwangakkoord, komt deze tot stand. Over dit dwangakkoord wordt op een verificatievergadering gestemd. Als het dwangakkoord goed is bevonden, wordt deze door de rechtbank gehomologeerd. Na homologatie geldt het dwangakkoord voor alle schuldeisers. Ook bij een dwangakoord dienen de preferente schuldeisers een dubbel percentage te krijgen.

Vrijblijvend advies over een buitengerechtelijk akkoord?

Neem vrijblijvend contact op met onze ervaren advocaten en bel 073 615 43 11. Zij kunnen u begeleiden bij het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord c.q. dwangakkoord en beoordelen of het verstandig is om met een akkoord in te stemmen of niet.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Persoonlijk contact met een ervaren advocaat Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z