Werkgeversaansprakelijkheid

Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Werkgeversaansprakelijkheid

Wanneer u werkgever bent en dus werknemers in uw bedrijf hebt, is er automatisch sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Dit houdt in dat u als werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving en goede instructies. Wanneer iemand tijdens werktijd schade of letsel oploopt en na onderzoek blijkt dat u niet aan uw zorgplicht hebt voldaan, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden. 

Wanneer is een werkgever aansprakelijk voor de schade van een werknemer? 

Een werkgever is aansprakelijk voor schade of letsel van een werknemer wanneer u niet heeft voldaan aan de zorgplicht. Hieronder vallen: 

  • Zorgen voor een veilige werkplek en omstandigheden
  • Goede beschermingsmiddelen
  • Duidelijke instructies
  • Rekening houden met de leeftijd en ervaring van de werknemer

Wanneer de werknemer letselschade oploopt en u als werkgever niet voldaan hebt aan één van de bovenstaande punten, kunt u aansprakelijk worden gesteld. Natuurlijk kunt u dat verweren. Dit kunt u doen door aan te tonen dat u aan uw zorgplicht hebt voldaan, aan kunt tonen dat de schade gevolg is van roekeloos gedrag van de werknemer of wanneer de schade niet ontstaan is op de werkvloer of tijdens werktijd.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Is de werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer heeft aangericht? 

Wanneer zich een ongeval voordoet of de werknemer (letsel)schade aanricht aan een derde partij, is het vaak de vraag of de werkgever hiervoor aansprakelijk is. In een verkeersongeval (al dan niet in de bedrijfsauto) of schade door een fout van de werknemer, moet in eerste instantie gekeken worden of de werkgever voldaan heeft aan de zorgplicht. De werknemer zelf is aansprakelijk wanneer er duidelijk sprake is van opzettelijk  handelen of nalaten of wanneer er sprake is van bewuste roekeloosheid. Er is sprake van bewuste roekeloosheid wanneer een werknemer zich bewust is van het risico wat hij neemt en toch overgaat tot risicovol gedrag. Echter is het lastig om dit aan te tonen; dat een werknemer bepaalde risico’s niet uitsluit, betekent niet dat hij deze risico’s bewust accepteert. Algehele onvoorzichtigheid kan niet gerekend worden onder bewuste roekeloosheid. 

Advies over aansprakelijkheid van werknemer en werkgever

Is er iets voorgevallen waarbij schade is ontstaan en is het de vraag of dit valt onder werkgeversaansprakelijkheid of dat de aansprakelijkheid bij de werknemer ligt? De arbeidsrecht advocaten van RechtNet Advocaten helpen en adviseren u graag. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z