Werkgeversaansprakelijkheid

Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Werkgeversaansprakelijkheid

Wanneer u werkgever bent en dus werknemers in uw bedrijf hebt, is er automatisch sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Dit houdt in dat u als werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving en goede instructies. Wanneer iemand tijdens werktijd schade of letsel oploopt en na onderzoek blijkt dat u niet aan uw zorgplicht hebt voldaan, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden. 

Wanneer is een werkgever aansprakelijk voor de schade van een werknemer? 

Een werkgever is aansprakelijk voor schade of letsel van een werknemer wanneer u niet heeft voldaan aan de zorgplicht. Hieronder vallen: 

  • Zorgen voor een veilige werkplek en omstandigheden
  • Goede beschermingsmiddelen
  • Duidelijke instructies
  • Rekening houden met de leeftijd en ervaring van de werknemer

Wanneer de werknemer letselschade oploopt en u als werkgever niet voldaan hebt aan één van de bovenstaande punten, kunt u aansprakelijk worden gesteld. Natuurlijk kunt u dat verweren. Dit kunt u doen door aan te tonen dat u aan uw zorgplicht hebt voldaan, aan kunt tonen dat de schade gevolg is van roekeloos gedrag van de werknemer of wanneer de schade niet ontstaan is op de werkvloer of tijdens werktijd.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Is de werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer tijdens werktijd heeft aangericht? 

Wanneer zich een ongeval voordoet of de werknemer (letsel)schade aanricht aan een derde partij, is het vaak de vraag of de werkgever hiervoor aansprakelijk is. In een verkeersongeval (al dan niet in de bedrijfsauto) of schade door een fout van de werknemer tijdens werktijd, moet in eerste instantie gekeken worden of de werkgever voldaan heeft aan de zorgplicht. De werknemer zelf is aansprakelijk wanneer er duidelijk sprake is van opzettelijk  handelen of nalaten of wanneer er sprake is van bewuste roekeloosheid. Er is sprake van bewuste roekeloosheid wanneer een werknemer zich bewust is van het risico wat hij neemt en toch overgaat tot risicovol gedrag. Echter is het lastig om dit aan te tonen; dat een werknemer bepaalde risico’s niet uitsluit, betekent niet dat hij deze risico’s bewust accepteert. Algehele onvoorzichtigheid kan niet gerekend worden onder bewuste roekeloosheid. 

Aansprakelijkheid werkgever dronken werknemer

De aansprakelijkheid van de werkgever kan verder gecompliceerd worden wanneer een werknemer onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakt. Hoewel de werkgever over het algemeen aansprakelijk is voor het gedrag van werknemers tijdens werktijd, kan deze aansprakelijkheid worden betwist als blijkt dat de werknemer dronken was en dit duidelijk buiten het beleid en de controle van de werkgever valt. In dergelijke gevallen is gedetailleerd onderzoek en juridisch advies essentieel.

Advies over aansprakelijkheid van werknemer en werkgever

Is er iets voorgevallen waarbij schade is ontstaan en is het de vraag of dit valt onder werkgeversaansprakelijkheid of dat de aansprakelijkheid bij de werknemer ligt? De arbeidsrecht advocaten van RechtNet Advocaten helpen en adviseren u graag. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Veel gestelde vragen

Aansprakelijkheid van de werknemer voor schade aan de bedrijfsauto hangt af van de omstandigheden rond het incident. Als de schade is ontstaan door roekeloosheid of opzettelijk handelen van de werknemer tijdens werktijd, kan de werknemer aansprakelijk gesteld worden. Echter, voor normale bedrijfsrisico’s of kleine ongelukken kan de werkgever verantwoordelijk blijven.

Ja, een werkgever kan schade aan de bedrijfsauto of leaseauto verhalen op een werknemer, vooral als de schade is veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk gedrag van de werknemer. Dit geldt ook voor schade aan een leaseauto, waarbij het eigen risico soms ook verhaald kan worden op de werknemer, afhankelijk van het beleid van het bedrijf en de leasevoorwaarden.

In veel gevallen ligt de aansprakelijkheid voor schade bij de werkgever als het ongeval, zoals een verkeersongeval met een werknemer, plaatsvindt tijdens werktijd en de werknemer bezig was met werkgerelateerde taken. De werkgever kan echter proberen de aansprakelijkheid te beperken als er sprake was van dronkenschap of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Een werknemer aansprakelijk stellen voor schade kan een delicate kwestie zijn, vooral wanneer het gaat om het verhalen van kosten op de werknemer voor schade aan een bedrijfsauto door de werknemer. Werkgevers moeten nauwgezet de regels en de arbeidsovereenkomst volgen, en heldere bewijzen hebben van nalatigheid of opzet door de werknemer alvorens stappen te ondernemen om schade te verhalen. Dit omvat ook schade aan een leaseauto verhalen op een werknemer, wanneer het eigen risico van de werknemer betrokken is.

Of bij diefstal de werknemer aansprakelijkheid heeft of de werkgever aansprakelijk is, is afhankelijk van de omstandigheden. Als de diefstal mogelijk werd door nalatigheid van de werkgever, zoals onvoldoende beveiligingsmaatregelen, kan de werkgever aansprakelijk zijn. Als de werknemer echter betrokken is bij de diefstal, ligt bij de werknemer de aansprakelijkheid, in plaats van de werkgever. Verder kan de aansprakelijkheid van een werknemer jegens derden een factor zijn als het gedrag of de handelingen van de werknemer schade toebrengen aan anderen buiten de organisatie.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z