Huurcontract ontbinden

Persoonlijk contact met een ervaren advocaat Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Huurcontract ontbinden

Een huurovereenkomst ontbinden kan gerechtvaardigd zijn op diverse gronden. Bijvoorbeeld omdat de huur niet tijdig wordt voldaan, een wietplantage is aangetroffen, u het gehuurde nodig heeft vanwege dringend eigen gebruik, er sprake is van illegale onderverhuur of de huurder enorme overlast veroorzaakt. Op al deze gronden kan er bij de kantonrechter een ontbinding van de huurovereenkomst worden gevorderd.

Ontbinding van de huurovereenkomst vanwege huurachterstand

Een huurcontract ontbinden kunt u niet zomaar doen, omdat de huurder bepaalde rechten heeft. U poogt vanzelfsprekend zoveel mogelijk zelf de achterstallige huur te innen. Wanneer dit echter niet goed lukt en er ontstaat een huurachterstand van drie maanden of meer heeft u normaliter het recht om de huurovereenkomst te ontbinden omdat de huurder een wanprestatie jegens u pleegt. Dit volgt uit jarenlange bestendige jurisprudentie van de Hoge Raad. U heeft er belang bij dat het gehuurde zo spoedig mogelijk wordt ontruimd zodat u het aan een andere wel betalende huurder kunt verhuren. Voor de ontruiming en de ontbinding van het huurcontract, dient er een dagvaardingsprocedure te worden gevoerd. RechtNet Advocaten beschikt over meerdere gespecialiseerde advocaten op het gebied van huurrecht. Onze huurrecht advocaten staan u graag bij en adviseren u vrijblijvend over te nemen (gerechtelijke) maatregelen!

Huurcontract ontbinden vanwege wietplantage

Wanneer er een wietplantage in het gehuurde wordt aangetroffen, is dit meestal voldoende voor de rechter om tot ontbinding van het huurcontract over te gaan. Er bestaat bij het hebben van een plantage namelijk een grote kans op kortsluiting met tot brand gevolg. Bij brand keren verzekeringsmaatschappijen de ontstane brand- en/of waterschade meestal niet uit. De rechter maakt om deze reden over het algemeen geen onderscheid of de wietplantage beroepsmatig is opgezet of louter om te voorzien in eigen gebruik. Het gehuurde wordt namelijk gebruikt in strijdt met haar bestemming. Ook al wordt de huurder strafrechtelijk vervolgd, heeft dit geen consequenties voor het huurcontract. Een dagvaardingsprocedure is vereist om de huurovereenkomst te ontbinden.

Ontbinding huurcontract voor dringend eigen gebruik

Indien u het gehuurde zelf nodig heeft, dan wel uw familieleden, op grond van dringend eigen gebruik kan de kantonrechter de huurovereenkomst ontbinden. Van dringend eigen gebruik is tevens sprake indien u een vergaande renovatie wenst door te voeren of het gebouw wenst te slopen en nieuwbouw wenst te realiseren. De huur dient u eerst zelf op te zeggen. Aan deze opzegging zitten diverse regels. Indien uw huurder niet instemt met de opzegging van de huur, zult u een gerechtelijke procedure dienen.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Ontbinding huurcontract vanwege illegale onderverhuur

Wanneer uw huurder zonder uw toestemming heeft onderverhuurd, levert dit een grond tot ontbinding van de huurovereenkomst op. U wordt namelijk opgezadeld met een onbekende waarvan u niet weet of deze goed is voor zijn geld. Wilt u het huurcontract ontbinden, dan is er een verschil in regelgeving indien het woonruimte of bedrijfsruimte betreft. Huurders van woonruimte worden daarbij beter beschermd dan die van bedrijfsruimte. Indien de huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte met uw hoofdhuurder eindigt, eindigt die van de onderhuurder van rechtswege ook. Dit is bij de huurovereenkomst voor woonruimte in beginsel niet het geval.

Ontbinden huurovereenkomst vanwege overlast

Onder overlast wordt onder andere verstaan geluidsoverlast, sex vanuit het gehuurde, overlast van dieren, drugsproblemen/dealen, alcoholmisbruik enz. Indien er sprake is van overlast van structurele aard is dit een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst. Wanneer u zelf niets doet aan de overlast kunnen andere betrokkenen u in rechte betrekken en onder andere schade vorderen. Eventuele andere huurders zullen minder huur gaan betalen in verband met gederfd huurgenot. Het is wel verstandig om een dossier op te bouwen tegen de overlast veroorzakende huurder en de huurder aan te manen zijn gedrag aan te passen voor u poogt het huurcontract te ontbinden. Schroom ook niet om de politie in te lichten en eventueel aangifte te doen. Wanneer dit niet helpt, adviseren wij direct een dagvaardingsprocedure op te starten om erger te voorkomen.

Meer weten over de mogelijkheden van het ontbinden van het huurcontract? 

Wenst u de huurovereenkomst met uw huurder(s) te ontbinden op één van voornoemde gronden, dan bent u bij de ervaren huurrecht advocaten van RechtNet Advocaten aan het juiste adres. Zij kunnen een dagvaardingsprocedure voor u opstarten en ontbinding van de huurovereenkomst vorderen alsmede ontruiming van het gehuurde. Dit kan tegen zeer scherpe tarieven. Zo kunt u het gehuurde weer spoedig aan een ander verhuren dan wel het verhuurde object zelf weer gaan gebruiken. Neem voor een vrijblijvend advies over huurrecht direct contact op met 073 – 615 43 11 of mail naar info@rechtnet.nl

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Persoonlijk contact met een ervaren advocaat Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z