Afwijzing WSNP

Persoonlijk contact met de advocaat Juridische bijstand bij alle procedures! Beste track record Grote kennis en jarenlange ervaring

Afwijzing verzoek WSNP

Wanneer uw verzoek voor de WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) is afgewezen, kunt u een advocaat inschakelen om hiertegen rechtsmaatregelen te nemen. U dient binnen 8 dagen hoger beroep in te stellen bij het gerechtshof. U dient dus snel te handelen, indien u uw rechten wil laten gelden. Het is echter niet mogelijk om zelf een hoger beroep in te stellen, hier heeft u een advocaat voor nodig. RechtNet Advocaten staat voor u klaar bij een afwijzing verzoek WSNP en dient graag een hoger beroep voor u in. 

Redenen afwijzing verzoek WSNP

De rechtbank kan het verzoek tot toetreding tot de WSNP op verschillende gronden afwijzen. Dit kan bijvoorbeeld in gevallen als de schulden vijf jaar voorafgaande aan het verzoek tot WSNP niet te goeder trouw zijn ontstaan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan excessief koopgedrag en het ontstaan van strafrechtelijke schulden zoals het veroorzaken van verkeersboetes. Tevens kan een eerder uitgesproken faillissement of schuldsanering een reden zijn om het verzoek WSNP af te wijzen. Alle gronden voor toe- of afwijzing staan uitgewerkt in artikel 288 van de Faillisementswet.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Gratis advocaat om WSNP opnieuw aan te vragen of om in hoger beroep te gaan

Indien u geen hoger beroep instelt, kunt u op een later moment alsnog een nieuw verzoek indienen tot toetreding tot de WSNP. Meestal dient er dan opnieuw contact te worden opgenomen met de Kredietbank om het minnelijke traject nogmaals te doorlopen. Hier gaat dan weer veel tijd mee verloren. Het is in veel gevallen verstandiger om hoger beroep in te stellen. Na toetreding krijgt u in ieder geval rust omdat een bewindvoerder al uw zaken gaat regelen. RechtNet Advocaten kan u hier uitgebreid over adviseren.

Neem contact op met een WSNP advocaat voor meer informatie

Heeft u vragen over de afwijzing verzoek WSNP en wenst u hoger beroep in te stellen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze procesrecht advocaten op telefoonnummer 073 615 43 11 of mailen naar info@rechtnet.nl. Wij geven u raad en geven u ook aan wat uw kansen zijn voor uw zaak. En om het nog gemakkelijker voor u te maken is het eerste gesprek met een ervaren advocaat geheel gratis!

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Persoonlijk contact met de advocaat Juridische bijstand bij alle procedures! Beste track record Grote kennis en jarenlange ervaring