Algemene voorwaarden laten opstellen

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen

Algemene voorwaarden laten opstellen door Rechtnet Advocaten

Het opstellen van de algemene voorwaarden kan een hele klus zijn. De twee wettelijke basisvereisten moeten erin vermeld worden. Zo mag de inhoud van uw algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij en moet de wederpartij van u een redelijke mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden, wat ook wel de informatieplicht genoemd worden. Voor het laten opstellen van algemene voorwaarden heeft u dus een expert nodig. Met een advocaat van RechtNet kunt u uw algemene voorwaarden juridisch juist laten vastleggen.

Algemene voorwaarden laten opstellen door Rechtnet Advocaten

Het opstellen van de algemene voorwaarden kan een hele klus zijn. De twee wettelijke basisvereisten moeten erin vermeld worden. Zo mag de inhoud van uw algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij en moet de wederpartij van u een redelijke mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden, wat ook wel de informatieplicht genoemd worden. 

Onredelijk bezwarende algemene voorwaarden

Om te bepalen of uw algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij hanteert de wet een zwarte en een grijze lijst voor particulieren. Op de zwarte lijst staan voorwaarden die per definitie verboden zijn. U kunt deze niet opnemen in uw algemene voorwaarden. Op de grijze lijst staan voorwaarden die misschien onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij. Bij de bepalingen die op de grijze lijst staan moet u zelf aantonen dat het gebruik in uw specifieke situatie niet onredelijk is. Om het zekere voor het onzekere te nemen kunt u beter geen bepalingen uit de grijze lijst opnemen in uw algemene voorwaarden.

Wat is de informatieplicht?

Volgens de wet moet u vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst de algemene voorwaarden aan de wederpartij verstrekken. De wederpartij moet uitdrukkelijk of stilzwijgend met de algemene voorwaarden hebben ingestemd. U kunt op verschillende manieren aan de informatieplicht voldoen. U kunt bijvoorbeeld de algemene voorwaarden toesturen of overhandigen aan de wederpartij. Voorts kunt u de algemene voorwaarden afdrukken op de achterkant van uw contract of offerte (u dient daar dan wel naar te verwijzen). Houdt u er wel rekening mee dat u in het laatste geval de algemene voorwaarden te laat aan de wederpartij verstrekt. U moet de algemene voorwaarden immers voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan uw wederpartij verstrekken. Ook is het niet genoeg om te melden dat uw algemene voorwaarden zijn gedeponeerd omdat u deze zelf aan de wederpartij moet verstrekken. Als u telefonisch zaken doet dan geldt er een uitzondering. U moet dan in uw gesprek vermelden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat u deze eventueel kosteloos zult opsturen. Doet u elektronisch zaken dan zult u vóór of bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking moeten stellen. Dit moet op zodanige manier, dat de wederpartij de voorwaarden kan opslaan en nog eens na kan lezen.

RechtNet Advocaten is landelijk de beste Incassospecialist!

Wij werken als Incasso Advocaten op
‘No Win, No Fee’-basis

Hoe kunt u algemene voorwaarden deponeren?

Het voordeel van het deponeren van uw algemene voorwaarden bij de rechtbank of de Kamer van Koophandel is dat degene met wie u zaken doet toch uw algemene voorwaarden kan inzien als u niet in redelijkheid in staat bent om deze te verstrekken. Tevens heeft het deponeren van uw algemene voorwaarden een bewijsfunctie. Doordat bij deponering uw algemene voorwaarden worden voorzien van een datum en een nummer kunt u aantonen dat u tussentijds niets in de tekst van de algemene voorwaarden hebt veranderd. U dient bij wijzigingen die u aanbrengt er zelf voor te zorgen dat de nieuwe versie weer in zijn geheel gedeponeerd wordt bij een rechtbank of de Kamer van Koophandel. Het deponeren bij de Kamer van Koophandel is het goedkoopste.

Uw algemene voorwaarden laten controleren

Als gratis kennismaking met ons kantoor RechtNet Advocaten, voeren wij nu helemaal een gratis check van uw algemene voorwaarden uit. Wij checken uw algemene voorwaarden onder andere op:

 • Definities
 • Toepasbaarheid
 • Overeenkomst
 • Herroepingsrecht
 • Leveringsvoorwaarden
 • Looptijden en beëindiging
 • Wanbetaling en incasso
 • Klachten- en geschillenregelingen
 • Aansprakelijkheid
 • Verboden bepalingen
 • Retourrecht
 • Tariefsverhogingen
 • Ontbinding

Kosten van het algemene voorwaarden opstellen als ZZP’er of eigenaar van een webshop

Het opstellen van algemene voorwaarden als ZZP’er of webshop eigenaar is cruciaal voor juridische zekerheid. Door algemene voorwaarden voor een webshop te opstellen, bescherm je je bedrijf tegen onvoorziene omstandigheden. Het opstellen van algemene voorwaarden voor ZZP helpt bij het definiëren van betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, en garantiebepalingen. De kosten voor het laten opstellen van algemene voorwaarden zijn een investering in de professionaliteit en betrouwbaarheid van je dienstverlening. Laat je algemene voorwaarden als ZZP’er of webshop eigenaar opstellen door een expert om zeker te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke eisen en jouw bedrijfsvoering ten goede komen.

Algemene voorwaarden laten maken door een advocaat

Algemene voorwaarden laten maken door een jurist biedt zekerheid en professionaliteit. Een advocaat die gespecialiseerd is in het opstellen van algemene voorwaarden, kan maatwerk leveren dat specifiek is afgestemd op jouw bedrijf. Algemene voorwaarden laten opstellen door een jurist zorgt ervoor dat je voorwaarden juridisch waterdicht zijn. Een advocaat kan ook adviseren over complexe zaken die in de algemene voorwaarden moeten worden opgenomen. Het laten maken van algemene voorwaarden door een advocaat is een slimme investering voor elke ondernemer.

Uw algemene voorwaarden laten opstellen of controleren door RechtNet Advocaten

Wilt u graag uw algemene voorwaarden door ons laten opstellen of controleren zodat u zeker weet dat alles er goed in staat? Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

  Ja, wij adviseren zeer veel bedrijven bij het bepalen van hun debiteurenbeleid. Daarbij is een goede offerte en/of contract van groot belang. Tevens worden dan bijbehorende algemene voorwaarden opgesteld die specifiek goed zijn voor uw bedrijf. In zo’n voorwaarden kun je bijvoorbeeld regelen welke rechtbank bevoegd is, hoe hoog de rente en buitengerechtelijke kosten zijn bij wanbetaling en het uitsluiten van aansprakelijkheid.

  Het opstellen van algemene voorwaarden is essentieel voor elke ondernemer, omdat het duidelijkheid schept over de rechten en plichten van beide partijen. Het helpt conflicten te voorkomen door vooraf overeenstemming te bereiken over zaken als betaling, levering, garantie, en aansprakelijkheid. Bovendien bieden algemene voorwaarden juridische bescherming door de risico’s en aansprakelijkheid van de ondernemer te beperken. Het is een vorm van risicomanagement die ervoor zorgt dat je als ondernemer niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

  Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen