Huisadvocaat

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen

Juridisch abonnement (huisadvocaat)

Naast de incassopraktijk biedt RechtNet Advocaten eveneens uitgebreide rechtsbijstand in het civiele recht. Naast het incasseren van uw openstaande vorderingen kan RechtNet Advocaten u derhalve ook bijstand bieden voor allerhande juridische vraagstukken. Voor reeds bestaande klanten wenst RechtNet Advocaten een voordelig abonnement aan te bieden, indien er behoefte bestaat aan een bepaald abonnement, op grond waarvan zij tegen een gereduceerd uurtarief gebruik kunnen maken van de juridische dienstverlening van RechtNet Advocaten. Door de wereldwijde toename van juridische (spel)regels, is het voor bedrijven en particulieren noodzakelijk om te beschikken over juridische ondersteuning van een specialist. Hierbij moet gedacht worden aan ondersteuning in de ruime zin van het woord. Het betreft hier derhalve niet alleen procedures, maar ook hulp bij korte vragen en advies.

Bovengenoemde dienst kan RechtNet Advocaten u aanbieden voor slechts € 500,00 exclusief BTW per jaar. Op deze dienst zijn de algemene voorwaarden van RechtNet Advocaten van toepassing. Bij bovengenoemde dienst krijgt u één advocaat toegewezen, die:
1. bekend is met u en uw onderneming;
2. u de eerste vier uur gratis van advies voorziet;
3. daarna een uitzonderlijk laag uurtarief hanteert;
4. direct met u in verbinding staat;
5. u van A tot en met Z begeleidt;
6. u kosteloos kan bijstaan in incassoprocedures.

Zoals gezegd krijgt u voor bovengenoemd bedrag één advocaat toegewezen, met wie u zelf direct contact kunt opnemen voor al uw juridische kwesties op het civiele rechtsgebied. Deze advocaat fungeert derhalve als uw huisadvocaat. Het voordeel hiervan is dat u voor al uw (civiele) juridische vraagstukken bij één advocaat terecht kunt. Een advocaat waarmee u bovendien al vertrouwd bent, daar uw advocaat ook zal fungeren als uw incassoadvocaat. Zodoende verkrijgt u op juridisch gebied alles onder één dak.

Tevens krijgt u een inlogcode en een wachtwoord voor de juridische portal van RechtNet Advocaten. Hierdoor heeft u altijd inzicht in uw lopende zaken. Voor de eerste vier uren zal RechtNet Advocaten geen kosten bij u in rekening brengen. Deze uren kunnen eveneens aangewend worden voor het bijwonen van zittingen. Bij overschrijding van deze uren, zal er een zeer gereduceerd uurtarief ad € 185,00 exclusief BTW en verhoogd met 6% kantoorkosten bij u in rekening worden gebracht. Zeker bij meerdere zaken is dit al snel erg voordelig.

Daarbij komt nog dat uw advocaat, zoals gezegd, bekend is met u (en uw onderneming). Hij kan u dan ook steeds snel en adequaat te woord staan. RechtNet Advocaten heeft veel ervaring op het civiele rechtsgebied. Door nauwe samenwerking met u worden veel tijd en kosten bespaard! Binnen RechtNet Advocaten bestaat daarnaast een afdeling, welke werkzaam is op het gebied van incassoprocedures. RechtNet Advocaten handelt incassoprocedures af op grond van het ‘No Win, No Fee’-principe. Voor meer informatie omtrent een incassoprocedure, verwijs ik u naar de deze pagina.

De advocaten van RechtNet Advocaten hebben altijd een opleiding op de universiteit genoten. Daarnaast gelden voor advocaten diverse strenge kwaliteits- en opleidingsvereisten, welke worden gecontroleerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).Dit in tegenstelling tot de meeste juridisch adviseurs.

Voor het opstarten van een juridisch adviesbureau heeft u geen c.q. nauwelijks een opleiding nodig. Personen met een strafblad mogen zelfs een juridische adviesbureau openen. Er bestaan derhalve veel malafide adviesbureau’s. De meeste juridisch adviseurs hebben dan ook slechts een HBO-opleiding genoten, hetgeen in vergelijking met de universitaire opleiding zeer breed en oppervlakkig is. Een advocaat van RechtNet Advocaten is dan ook beter in staat te anticiperen op het vervolg van een zaak en kan hierdoor efficiënter en daadkrachtiger te werk gaan.

Daarbij komt nog dat advocaten alle bevoegdheden hebben binnen de juridische wereld. Dit blijkt uit de in Nederland geldende procesmonopolie. Deze is van toepassing op juridische geschillen met betrekking tot zaken met een waarde van meer dan € 25.000,00. In deze gevallen dient u altijd een advocaat in de arm te nemen. Als u voor zo’n zaak een juridisch adviesbureau heeft ingeschakeld, dienen zij op hun beurt weer een advocaat in te schakelen. Dit werkt niet alleen vertragend, maar is eveneens kostenverhogend. Bij RechtNet Advocaten wordt u van A tot en met Z begeleid.

Tevens onderscheidt RechtNet Advocaten zich van uw rechtsbijstandverzekering, doordat zij u niet verzekert voor de maximale kosten. RechtNet Advocaten biedt u een eigen advocaat met wie u steeds rechtstreeks contact kunt opnemen. Hiervoor brengt hij de eerste vier uren niets in rekening en daarna zijn zeer gereduceerde uurtarief. Door deze gang van zaken weet u zeker dat RechtNet Advocaten geen belang heeft om uw juridische kwesties te vertragen of af te raffelen. RechtNet Advocaten heeft slechts één belang en dat is om u zo effectief en adequaat mogelijk te ondersteunen. Uw advocaat staat altijd voor u klaar; gratis of tegen een zeer gereduceerd uurtarief.

Indien u interesse heeft in bovengenoemde dienst, neemt u dan vrijblijvend contact op met RechtNet Advocaten, middels telefoonnummer 073 – 615 43 11 of via info@rechtnet.nl.

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen