Faillissementsrecht

Persoonlijk contact met een ervaren advocaat Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Faillissementsrecht

Faillissement: Als uw onderneming wordt geconfronteerd met een dreigend faillissement, bieden de insolventie experts van RechtNet Advocaten uitkomst. Of een faillissement nu wel of niet is af te wenden, het advies van RechtNet Advocaten helpt u bij het voorkomen van uw faillissement bijvoorbeeld door het voeren van verweer tegen de aanvraag of het aanvragen van surseance, zij adviseren over het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid of helpen bij een vlotte doorstart-na-faillissement na een faillissement en het afwikkelen daarvan.

Heeft u een vraag bel dan vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Hoe wordt een faillissement aangevraagd

Een faillissment wordt meestal aangevraagd door de ondernemer zelf, twee of meer schuldeisers of het Openbaar Ministerie. De failliet verklaarde verliest met het failliet gaan de beschikking en het beheer over het vermogen (privé dan wel van de onderneming). De curator treedt op in plaats van de failliet verklaarde. En is daarna belast met de afwikkeling van de failliete boedel. Natuurlijke personen kunnen toetreden tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen, kortweg WSNP. De curator heet dan bewindvoerder.

Faillissementsaanvraag als incassomiddel

Crediteuren maken vaak gebruik van een faillissementsaanvraag als drukmiddel om een betaling te verkrijgen, vaak met behulp van een incassobureau. Het maakt daarbij niet uit hoe groot de schuld is, er zijn voorbeelden te over waarbij ondernemers failliet zijn gegaan door wanbetaling van twee kleinere facturen. Neem daarom een faillissementsaanvraag altijd serieus en vraag op tijd advies. Het is slim om een advocaat gespecialiseerd in insolventierecht in te schakelen. Wij van RechtNet Advocaten staan u graag vrijblijvend te woord.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Het voorkomen van een faillissement door een insolventierecht advocaat

Een dreigend faillissement dient zich natuurlijk niet plotsklaps aan. Een dalend banksaldo en stijgend crediteurensaldo, zijn vaak de voortekenen van een liquiditeitstekort. Hoe eerder wordt gehandeld, hoe beter. Op deze manier kunt u een faillissement voorkomen. Afhankelijk van de haalbaarheid, brengen wij u een concreet actieplan voor u in kaart. Onze adviseurs helpen u bij het aantrekken van eigen of vreemd vermogen, onderhandelingen met schuldeisers, leveranciers en overheidsinstellingen. Ook het pogen aan te bieden van een buitengerechtelijk akkoord behoort tot de mogelijkheden. Schakel een insolventierecht advocaat van RechtNet in als er een dreigend faillissement is. Is een faillietverklaring onafwendbaar, dan helpen wij u met een doorstart en het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid.

Het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid

Juist in de fase voorafgaand aan de faillietverklaring, loopt u het meeste risico op bestuurdersaansprakelijkheid. Bij een faillietverklaring van bijvoorbeeld een BV, kan de ondernemer ook in privé failliet gaan. Belastingdienst en uitvoeringsinstanties beschikken over die mogelijkheden als niet aan de meldingsplicht is voldaan of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Daarnaast doen curatoren steeds vaker een beroep op faillissementspauliana om de ondernemer in privé aan te kunnen spreken.

Het voorkomen van een beroep op faillissementspauliana

Faillissementspauliana komt erop neer dat de wet strenge eisen stelt aan het verrichten van rechtshandelingen door de ondernemer ongeveer één jaar vóór het faillissement. Voorbeelden van (rechts)handelingen die onder de Pauliana kunnen vallen zijn: het verstrekken van extra zekerheden aan crediteuren, het verkopen van goederen onder de marktprijs en het onttrekken van vermogen.

Advocaat insolventierecht inschakelen

Als een faillietverklaring niet kan worden voorkomen, kunt u overwegen met de gezonde onderdelen een doorstart te maken. Bij een doorstart na faillissement, kunnen schulden en overtollig personeel in de failliete boedel worden gelaten. Zo begint u met een schone lei. Een succesvolle doorstart na faillissement vraagt om een goede voorbereiding en communicatie met leveranciers, schuldeisers en werknemers om het vertrouwen in de doorstart te verkrijgen. Daarnaast assisteren wij u van RechtNet Advocaten graag bij het opstellen van een verantwoord bod aan de curator.

Hulp bij faillissement door RechtNet Advocaten?

Onze adviseurs zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies bij een dreigend faillissement direct contact op met RechtNet Advocaten op nummer 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Persoonlijk contact met een ervaren advocaat Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z