Alcoholonderzoek: de twintigminutenregel

Hoe werkt de twintigminutenregel?

Hoe hoog is de boete? Hoelang ben ik het rijbewijs kwijt? Alles hangt uiteindelijk van het vastgestelde alcoholpercentage af. De ademanalyse staat zodoende centraal. Niet vreemd is het dat dit onderzoek aan allerlei eisen moet voldoen. Indien de ademanalyse niet aan deze voorwaarden voldoet, dan moet er vrijspraak volgen. Hier komt de twintigminutenregel kijken.

De belangrijkste eisen zijn als volgt: de opsporingsambtenaar die het ademanalyseapparaat bedient moet hiervoor gekwalificeerd zijn, er moeten tenminste twee metingen worden verricht worden, de uitslag wordt medegedeeld, de verdachte kan om een tegenonderzoek vragen en tot slot de twintigminutenregel.

In dit artikel zal ik kort ingaan op die twintigminutenregel.

Blazen

De ademanalyse vindt meestal plaats, nadat op straat de bestuurder heeft meegewerkt aan het voorlopig onderzoek. Dit wordt vaak bedoeld met het ‘blazen’. Tussen het blazen op straat en de ademanalyse op het bureau moet minimaal twintig minuten zitten. Omdat er minimaal twintig minuten tussen moeten zitten, wordt de regel ook wel de 21-minutenregel genoemd.

Schending twintigminutenregel?

Wat gebeurt er nu als er minder dan 21 minuten verstreken zijn? Dan dient er vrijspraak te volgen. De Hoge Raad heeft herhaaldelijk bevestigd dat alle regels omtrent de alcoholonderzoeken strikt nageleefd dienen te worden. Als dit niet gebeurt, dan is het proces-verbaal niet geldig. Dat betekent dat de bestuurder niet veroordeeld kan worden. Als de twintigminutenregel wordt geschonden, dan mag de bestuurder het rijbewijs houden. Er volgt geen boete en geen verplichte cursus van het CBR.

Vrijblijvend advies?

De strafrechtadvocaten van RechtNet Advocaten hebben veel ervaring op het gebied van invorderingen van rijbewijzen. Zij kunnen voor u checken of aan alle wettelijke vereisten is voldaan. Het inschakelen van een professionele advocaat kan veel voordelen hebben: sneller het rijbewijs terug, geen of mindere boetes, geen verplichte alcoholcursussen. Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten. contact op met 073 – 615 43 11 dan wel mail naar info@rechtnet.nl.