Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden in werking

Maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden

Maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden

De Raad voor de Rechtsbijstand heeft per 1 maart 2017 de Maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden ingevoerd. Deze maatregel heeft betrekking op verdachten van strafbare feiten. Zij die in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis zitten en daarom op last van de rechter een advocaat krijgen toegewezen. Soms worden zij schuldig bevonden en onherroepelijk veroordeeld. In dat geval moeten zij hun advocaatkosten zelf betalen.

Rechtsbijstand

Verdachten van strafbare feiten die zijn aangehouden door de politie of een andere opsporingsinstantie hebben recht op bijstand van een advocaat tijdens hun verhoor. Dit geldt ook voor verdachten die zijn uitgenodigd om verhoord te worden. De rechtsbijstand van deze advocaat valt onder de gesubsidieerde rechtsbijstand. De advocaat wordt in zo’n geval door de Raad voor Rechtsbijstand betaald.
Voornoemde Maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden geldt tevens als de verdachte in hoger beroep alsnog wordt veroordeeld. Of als de verdachte in een strafproces wordt vrijgesproken van de belangrijkste feiten en er slechts een veroordeling voor een klein feit overblijft.

Inkomens- en vermogensteams

Na afloop van het proces ontvangt de Raad voor Rechtsbijstand een bericht of er sprake is van een onherroepelijke veroordeling. Vervolgens voert de Raad een inkomens- en vermogenstoets uit. Hiervoor worden ook de financiële gegevens van de veroordeelde opgevraagd bij de Belastingdienst.
Het peiljaar voor de toetsing is twee jaar vóór het moment waarop de Raad voor de Rechtsbijstand de last tot toevoeging heeft geregistreerd. Als zijn of haar financiële draagkracht hoger is dan de inkomens- en vermogensgrens als bedoeld in de Wet op de Rechtsbijstand, moet de veroordeelde de kosten van rechtsbijstand bij een onherroepelijke veroordeling zelf betalen.
De Raad voor Rechtsbijstand verhaalt de kosten voor rechtsbijstand niet in de volgende gevallen op de verdachte als:
– de strafzaak is geseponeerd;
– hij/zij volledig is vrijgesproken;
– er een ontslag van alle rechtsvervolging is uitgesproken(OVAR);
– of er een schuldig verklaring is uitgesproken zonder oplegging van straf of maatregel.

Kwetsbare verdachten

Voor kwetsbare verdachten, die zijn uitgenodigd om te worden verhoord, wordt niet standaard een advocaat ingeschakeld. Zij mogen zelf kiezen of zij gebruik willen maken van hun recht op bijstand van een advocaat. De kosten zijn dan wel voor eigen rekening. Ook indien er sprake is van een strafbaar feit waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten, zijn de kosten van verhoorbijstand voor rekening van de verdachte.

Vrijblijvend advies over de Maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden?

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten.
Eén van onze ervaren advocaten kan u helpen met met uw vraagstukken. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 dan wel mail naar info@rechtnet.nl.

Ontruiming van krakers: strafrechtelijk én civielrechtelijk

ontruiming krakers

Krakers vormen een bron van ergernis voor de pandeigenaren. Zeker als zij van plan zijn om het pand te gaan verkopen. Volgens artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht en artikel 551a Wetboek van Strafvordering kan het OM direct de ontruiming van zo’n pand aanzeggen. Na de aanzegging mag deze ook uitgevoerd worden.  In de praktijk komt het echter maar zelden voor dat het OM hiervoor kiest. Het OM verwijst hierbij naar het huisrecht van de krakers. Via een civiel kort geding of een bodemprocedure kan alsnog ontruiming worden gevorderd!

Huisrecht

Maar is het terecht dat het OM een strafrechtelijke ontruiming van krakers vanwege het huisrecht weigert? Onlangs werd een dergelijke kwestie in een kort geding voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant. Daarin vorderde een aantal pandeigenaren ontruiming van hun panden. Deze panden waren zonder toestemming in gebruik genomen door krakers. Zij weigerden vrijwillig te vertrekken en deden een beroep op hun huisrecht.

Onrechtmatige daad

De pandeigenaren wilden de panden verkopen. Inmiddels hadden zich zelfs al enkele potentiële kopers gemeld bij de makelaar. Bezichtigingen van de panden waren echter niet mogelijk, omdat deze er niet representatief uitzagen, onder meer door het gebruik van de krakers. De eigenaren stelden dat de krakers inbreuk maakten op hun eigendomsrecht en daarmee een onrechtmatige daad pleegden. Op grond van het bepaalde in artikel 5:2 Burgerlijk Wetboek vorderden zij daarom het recht op de beschikkingsmacht over hun panden terug.

Spoedeisend belang

De rechter oordeelde dat de pandeigenaren voldoende spoedeisend belang hadden bij de vordering. Hij voegde er bovendien aan toe dat het huisrecht het opeisen van de panden door de pandeigenaren niet in de weg stond. Het huisrecht is geen woonrecht, aldus de rechter. Het biedt krakers slechts de mogelijkheid om in geval van een dreigende strafrechtelijke ontruiming deze eerst door een rechter te laten toetsen.

Ontruiming via een civiele bodemprocedure of kort geding

Deze uitspraak toont dus aan dat het huisrecht enkel een recht is om een aangezegde ontruiming door een rechter te laten toetsen. Dat zou dus geen reden mogen zijn voor het OM om een strafrechtelijke ontruiming niet uit te laten voeren. Desondanks komt dit vaak voor. Heeft u te maken met een kraker, waarbij eveneens geen strafrechtelijke ontruiming heeft plaatsgevonden? Laat het ons weten! RechtNet Advocaten kan door middel van een kort geding of een civiele bodemprocedure alsnog de ontruiming van het pand vorderen.

RechtNet Advocaten

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de ervaren huurrecht advocaten van RechtNet Advocaten! U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073 – 615 43 11 of via de e-mail: info@rechtnet.nl

mr. M.L.A. (Martijn) van Hurne

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten