Belangrijke uitspraak in aanpak van negatieve recensies op internet

Consumenten zoeken tegenwoordig op internet vaak eerst naar informatie over het product dat ze willen aanschaffen. Indien zo’n product negatieve recensies krijgt, dan is de kans groot dat een consument besluit om het niet te kopen. Negatieve recensies kunnen dus grote gevolgen hebben voor ondernemers. De rechtbank in Amsterdam deed onlangs een belangrijke uitspraak in de aanpak van negatieve recensies.

Kort geding

De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Google om een aantal nep-recensies over een kleermakerij weg te halen en de IP-adressen bekend te maken die gebruikt zijn om deze reviews online te plaatsen. De kleermakerij spande een kort geding aan tegen het bedrijf, omdat zij last had van een aantal negatieve recensies die via Google Reviews zijn geplaatst bij haar bedrijfsvermelding op Google Maps.

Nep-recensies

De betreffende onderneemster had een sterk vermoeden dat het om nep-recensies ging. Zij stelde dat de recensies in korte tijd online zijn gezet, vlak na een incident in de winkel. Daarnaast gaf ze aan de afzender of afzenders van de recensies niet te kennen en niet te kunnen traceren. Bovendien klopte de inhoud van de verhalen niet en vertoonden de recensies opvallende gelijkenissen in bewoordingen.

Verstrekken van gegevens

Google gaf in haar verdediging aan dat het bedrijf erg terughoudend is ten aanzien van het verwijderen van recensies en al helemaal ten aanzien van het verstrekken van gegevens van gebruikers aan derden.  De rechter oordeelde echter dat het aannemelijk is dat de recensies door één en dezelfde persoon of groep van personen zijn geschreven, die wrok koestert jegens de eigenaar van de kleermakerij. Hij vond het daarom eveneens aannemelijk dat deze persoon of deze personen met de negatieve inhoud van de recensies geen werkelijke gebeurtenissen heeft beschreven, maar opzettelijk schade probeerde toe te brengen aan de goede naam van de kleermakerij. Dat maakt deze handelwijze is onrechtmatig.

Valse recensies weghalen

In de ogen van de rechter wegen de eer en goede naam van de kleermakerij zwaarder dan het belang van Google om valse recensies te plaatsen. Google is daarom veroordeeld om de valse recensies weg te halen. Het internetbedrijf moet tevens de IP adressen overhandigen waarmee de desbetreffende Google-accounts zijn aangemaakt. Verder moeten ook de gegevens die de gebruikers bij het aanmaken van deze accounts hebben ingevuld worden afgegeven, evenals andere informatie zoals telefoonnummers, namen en e-mailadressen, waarmee de identiteit en verblijfplaats van deze personen mogelijk kan worden achterhaald.

Schade verhalen

Indien aannemelijk gemaakt kan worden dat reviews schadelijk en onrechtmatig zijn, kan via de rechter dus worden afgedwongen dat internetbedrijven alle bruikbare gegevens afgeven. De schade kan hierdoor later worden verhaald op (rechts)persoon die de valse reviews geplaatst heeft.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.