Beschadigd digitaal beroepschrift is voor risico van advocaat

Een advocaat stuurt een dag voor het verstrijken van de beroepstermijn via ‘Veilig mailen’ een beroepschrift naar het gerechtshof in Amsterdam. Maar bij het openen van het document treedt een fout op. Het gerechtshof krijgt de melding dat het bestand is beschadigd en niet kan worden gerepareerd. In dezelfde mail kondigt de advocaat aan dat een fysiek document per post onderweg is en verzoekt hij om het beroepschrift alvast te registreren. Het hof verklaart de man daarop echter niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep, omdat niet kan worden vastgesteld dat het beroepschrift tijdig is ingediend. 

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De beschadigde bijlage gaat over een beroepschrift in een zaak over herstel van het ouderlijk gezag en een omgangsregeling. Eerdere verzoeken van de vader zijn door de rechtbank afgewezen. Een dag voor het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep stuurt de advocaat van de vader via Veilig mailen (Zivver) een mail aan het hof met als bijlage het beroepschrift tegen de uitspraak van de rechtbank.

Geen apparaat fout

De advocaat geeft in de mail ook aan dat een fysiek document per post onderweg is en verzoekt om het beroepschrift alvast te registreren. Het gerechtshof gaat hier niet in mee en verklaart de vader niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep. Volgens het hof kan niet worden vastgesteld dat het beroepschrift tijdig is ingediend door de advocaat. Zij vindt ook niet dat er een herstelmogelijkheid geboden moet worden, maar dat het mailen van een beschadigd bestand voor risico is van de advocaat. Die was er bovendien de volgende ochtend door de wederpartij al op geattendeerd dat de bijlage niet kon worden geopend.
Volgens het hof is er in dit geval ook geen sprake van een apparaat fout. Uit onderzoek van de ICT-dienst van de rechtspraak is gebleken dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het bestand door haar toedoen zodanig is beschadigd dat het niet meer te openen is.

Bekijk hier onze incasso diensten

Gebrek

Procureur-generaal Wesseling-Van Gent stelt in haar conclusie dat het hof wél de mogelijkheid tot herstel moet geven. Zij vindt onder andere dat het hof, na de constatering dat het per e-mail ingediende beroepschrift een gebrek vertoonde, de advocaat van de man in de gelegenheid had moeten stellen om de desbetreffende e-mail/bijlage, eventueel op een andere wijze, opnieuw te versturen.
De Hoge Raad is het daar echter niet mee eens. Volgens de raad is er geen sprake geweest van verstoring van de toegang tot Veilig Mailen. Een beroep op de hersteltermijn van artikel 8 Besluit elektronisch procederen gaat daarom niet op. Het beroep op een ‘apparaatsfout’ is volgens de Hoge Raad eveneens niet van toepassing.

Per koerier

Conclusie: het risico van het versturen van een beschadigd document naar een rechtbank ligt dus bij de advocaat. Wie dat risico niet wil lopen, kan het beste even bellen naar de rechtbank of het processtuk kan worden geopend, of het anders toch maar per koerier versturen.

Heeft u vragen over de nieuwe Wet Vaste Huurcontracten of wilt u weten of uw huurovereenkomsten voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op