Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

RechtNet Advocaten blij met komst van incassoregister

 

Het kabinet gaat de misstanden in de incassomarkt aanpakken. Er komt een incassoregister waar incassobureaus verplicht ingeschreven moeten zijn. Daarnaast komen er eisen voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden en komt er een systeem van toezicht en handhaving. Dit moet voorkomen dat kwetsbare schuldenaren geconfronteerd worden met onjuiste incassopraktijken en ervoor zorgen dat de kwaliteit en de dienstverlening van de gereguleerde incassosector verbetert.

Casimir Vink, eigenaar van RechtNet Advocaten, is blij met de komst van het incassoregister. ‘Tot nu toe hoefde er voor het starten van een incassobureau geen opleiding te worden gevolgd. Er werd niet gecontroleerd of de oprichter van het incassobureau een strafblad heeft. Daardoor bestaan er veel malafide incassobureaus. Als RechtNet Advocaten behoren wij pertinent niet tot deze groep. Daarom kunnen wij deze ontwikkeling alleen maar toejuichen. Op deze manier wordt het kaf van het koren gescheiden.’

Begrijpelijke taal gebruiken

De aanpak van misstanden in de incassomarkt is onderdeel van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet. ‘De misstanden in de incassomarkt moeten worden aangepakt. Als je schulden maakt moet je die natuurlijk betalen’, aldus minister Dekker. Hij vervolgt: ‘Maar het innen van schulden moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Ook moeten incassobureaus zorgvuldige en begrijpelijke taal gebruiken zodat mensen weten wat hun rechten en plichten zijn.’

Kwaliteitseisen en professionaliteit

Alleen partijen die voldoen aan de kwaliteitseisen en professionaliteit kunnen partijen zich inschrijven in het incassoregister. Deze inschrijving wordt een verplichting om actief te zijn in de incassomarkt en geldt zowel voor incassobureaus die uit naam van een schuldeiser vorderingen innen als voor partijen die bedrijfsmatig vorderingen kopen om deze vervolgens zelf te innen. Voor de inrichting van een incassoregister en de bijbehorende handhaving en toezicht wordt een nieuw wetsvoorstel voorbereid en zoveel mogelijk gelijktijdig wordt de feitelijke invoering voorbereid zodat inwerkingtreding medio 2021 mogelijk is.

Altijd het beste resultaat

‘Wij hanteren voor elke openstaande vordering een eigen aanpak’, vertelt Casimir over de werkwijze van RechtNet Advocaten. ‘Daarbij wordt op professionele wijze rekening gehouden met de relatie tussen de schuldeiser en zijn klant. Deze maatwerk aanpak, in combinatie met de grote deskundigheid en ervaring van ons incassokantoor, zorgt altijd voor het beste resultaat.’

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Hoger salaris gemachtigde bij de kantonrechter

Het salaris gemachtigde bij de kantonrechter is per 1 januari 2019 hoger geworden. Met ingang van deze datum heeft voor het eerst in 14 jaar een indexatie plaatsgevonden van 20,1 procent, waardoor de kosten bij gerechtelijke procedures bij de kantonrechter voortaan ruimer worden vergoed dan voorheen.

In mei 2018 zijn de liquidatietarieven bij rechtbanken en gerechtshoven reeds geïndexeerd. Dit was in eerste instantie vooral voordelig voor procespartijen die een advocaat hadden ingeschakeld. Want de indexatie gold uitsluitend voor de advocaatkosten en niet voor de kosten voor rechtsbijstand van de procespartij die de rechtszaak heeft gewonnen.

Verliezer betaalt proceskosten

De hoofdregel is nu geworden dat de partij die in de gerechtelijke procedure in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld in de proceskosten. De verliezer betaalt dus de proceskosten. Ook het griffierecht dient volledig te worden betaald door de partij die in het ongelijk is gesteld door de rechtbank. Hiermee is de ongelijkheid in zaken, waarin procespartijen met of zonder advocaat procederen, nu rechtgetrokken.

Griffierechten en deurwaarderskosten geïndexeerd

Overige tarieven zijn niet gewijzigd per 1 januari 2019. De griffierechten en deurwaarderskosten zijn zoals gebruikelijk jaarlijks geïndexeerd binnen de gebruikelijke marges. Het griffierecht voor de meeste belastingzaken in eerste aanleg voor natuurlijke personen gaat van 46 naar 47 euro. Voor een aantal specifieke belastingzaken – onder andere dividendbelasting, omzetbelasting en BPM – stijgt het tarief voor natuurlijke personen van 170 naar 174 euro. Voor rechtspersonen geldt in alle belastingzaken dat het tarief stijgt van 338 naar 345 euro. In hoger beroep en cassatie stijgt in de meeste belastingzaken het griffierecht voor natuurlijke personen van 126 naar 128 euro. In de specifieke belastingzaken stijgt het tarief voor natuurlijke personen van 253 naar 259 euro. Voor rechtspersonen geldt in alle belastingzaken dat het tarief stijgt van 508 naar 519 euro.

Ook de bedragen van de dwangsom bij niet tijdig beslissen, de vergoeding voor aanmaning en enkele bedragen uit het Besluit proceskosten bestuursrecht zijn geïndexeerd.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten