Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Toevoeging

Incassobureau

Toevoeging

Als u hulp van een advocaat nodig heeft, voor een procedure bij de rechtbank of een uitgebreid juridisch advies, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel een toevoeging genoemd.
Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen.
Als u met beide onder de financiële grens blijft, betaalt de overheid het grootste deel van de advocaatkosten. U betaalt dan na verstrekking alleen een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Bel voor vrijblijvend advies met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 – 615 43 11 of stel uw vraag via het webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Toevoeging aanvragen

Uw advocaat stelt samen met u een aanvraag op voor uw toevoeging. Hij dient uw aanvraag tot toevoeging in bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad bepaalt of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Dit bepaalt de Raad aan de hand van de gegevens over uw inkomen en vermogen en de inhoudelijke gegevens over uw zaak. De gegevens over uw inkomen en vermogen krijgt de Raad via de Belastingdienst. Over het oordeel van de Raad over het verstrekken van de toevoeging krijgt zowel u als uw advocaat bericht. Tegen het niet verstrekken van een toevoeging kan in sommige gevallen bezwaar worden aangetekend.

Peiljaar verleggen

Omdat uw inkomen en vermogen in het lopende jaar nog niet bekend zijn, verstrekt de Belastingdienst de gegevens van uw inkomen en vermogen van 2 jaar terug. Dat jaar heet ook wel het peiljaar. Als u bijvoorbeeld in 2019 een aanvraag voor een toevoeging doet, verstrekt de Belastingdienst uw gegevens van 2017. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt uw aanvraag tot toevoeging op basis van dit peiljaar. Wanneer uw inkomen of vermogen inmiddels flink is gedaald, kunt u de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om het peiljaar te verleggen. De Raad voor Rechtsbijstand heeft hiervoor een aanvraagformulier. Ook deze aanvraag voor peiljaarverlegging wordt door uw advocaat ingediend. Uw toevoeging wordt dan afgegeven op de financiële situatie zoals deze nu is.

Inkomensgegevens

U krijgt een toevoeging als uw bruto verzamelinkomen lager is dan:
-€ 27.300 voor alleenstaanden;
-€ 38.600 voor gehuwden, eenoudergezinnen, geregistreerde partners of samenwonenden.

Vermogensvrijstelling bij toevoeging

Bij de berekening van uw financiële draagkracht kijkt de Raad voor Rechtsbijstand ook naar uw vermogen. Is uw vermogen hoger dan het bedrag dat in onderstaande tabel staat, dan komt u niet in aanmerking voor een toevoeging. U kunt bij de Belastingdienst of bij de Raad voor Rechtsbijstand navragen wat als vermogen wordt beschouwd. De waarde van de eigen woning hoeft u voor de vaststelling van het vermogen niet op te geven.
-Heffingsvrij vermogen 2019 per belastingplichtige persoon € 30.360,-
-Vrijgesteld voor resultaatsbeoordeling is € 15.180,00 (helft van heffingsvrij vermogen)
-De ouderentoeslag is vervallen in 2016.

Terugbetalen na afloop rechtszaak

Als u in uw rechtszaak geld krijgt, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand of u de kosten van rechtsbijstand alsnog zelf moet betalen en wordt de toevoeging ingetrokken. Hiervan kan sprake zijn als u een groot geldbedrag vordert en dit bedrag wordt door de rechter toegewezen en ook geïnd.

Rechtsbijstandverzekering

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft lopen, is het zinvol om hier melding van te maken bij uw advocaat. Uw advocaat kan in contact treden met uw rechtsbijstandverzekering en de vraag voorleggen of hij de zaak voor u kan behartigen, waarbij de verzekering instaat voor het uurloon van uw advocaat. Voorts hoeft er mogelijkerwijs geen toevoeging te worden aangevraagd.

Vrijblijvend advies over een toevoeging?

Onze procesrecht advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor vragen over een toevoeging direct contact op met 073 – 615 43 11 of mail naar info@rechtnet.nl

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten