Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Schadevergoeding na onterechte detentie

Schadevergoeding na onterechte detentie

Schadevergoeding na onterechte detentie?

Heeft u ten onrechte detentie ondergaan omdat u bent vrijgesproken of uw zaak is geseponeerd? Dan heeft u recht op schadevergoeding. Schadevergoeding na onterechte detentie kan worden gevorderd op basis van art. 89 Wetboek van Strafvordering. In dit artikel staat dat het dient te gaan om ondergane inverzekeringstelling, klinische observatie en/of voorlopige hechtenis. De schade dient te worden gevorderd binnen 3 maanden na beëindiging van de zaak. Haast is dus geboden.

Heeft u een vraag bel dan vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Welke schade kunt u vorderen?

U heeft recht op vergoeding van zowel materiële als immateriële schade. Voor de immateriële schade kan aansluiting worden gezocht bij de door het Landelijk Overleg van Voorzitters van de Stafsectoren bepaalde vaste bedragen. Normaal krijgt u een vergoeding van € 105,00 per dag toegewezen indien u de inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis heeft ondergaan in het politiebureau en € 80,00 per dag indien dit in het huis van bewaring was. Het wordt weer € 105,00 indien u in het huis van bewaring beperkingen zijn opgelegd of in een extra beveiligde inrichting heeft gezeten.

Materiële schade

Voor wat betreft de materiële kosten mag u alle kosten vorderen, mits goed onderbouwd. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan kosten vanwege het verlies van een huis, verhuiskosten, de reiskosten voor het bijwonen van een zitting waarop geoordeeld wordt over uw schadevergoeding enzovoorts. Deze bedragen € 0,28 per gereden kilometer. Het niet kunnen werken op de dag van de zitting waarover uw schadevergoeding wordt beslist, mag u tevens geheel claimen.

Gederfde inkomsten als gevolg van het niet kunnen werken tijdens detentie mogen tevens in zijn geheel worden gevorderd. Deze kunt u het beste onderbouwen met salarisstroken.

Als er is geprocedeerd op basis van een toevoeging heeft u recht op terugbetaling van de eigen bijdrage.

Hogere schadevergoeding na onterechte detentie

Alle feiten en omstandigheden worden meegegwogen bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding. Als uw inkomsten bent misgelopen omdat u een eigen bedrijf heeft, mag u deze ook claimen. Het is wel taak om alle schades goed en deugdelijk te onderbouwen met schriftelijke bewijsstukken.

Er zijn al vele uitspraken waarin verschillende gevallen zijn genoemd waarbij kan worden gedacht aan een hogere vergoeding dan normaal. Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

  • verdenking van zeer ernstig feit;
  • zaak met veel mediaaandacht;
  • hoge leeftijd van verdachten;
  • geesteszorg nodig als gevolg van de detentie;
  • verdachte zal altijd worden gezien als “de dader”
  • eerst veroordeeld tot een zeer lange gevangenisstraf.

Gratis bijstand bij schadevergoeding na onterechte detentie

Indien u de zaak op basis van uurtarief heeft laten behandelen heeft u recht op vergoeding van de door u betaalde advocaatkosten. De aan de zaak bestede uren dient wel redelijk te zijn evenals het uurtarief waarvoor is gewerkt. De in rekening gebrachte facturen dienen in het geding te worden gebracht ter onderbouwing van uw vordering.

Ook voor de kosten voor het opstellen van een verzoekschrift tot schadevergoeding na onterechte detentie wordt er gewerkt met vaste vergoedingen aan de advocaat. Zo’n verzoekschrift tot schadevergoeding na onterechte detentie kunnen we om deze reden gratis voor u opstellen.

Voor interesse bel met onze ervaren advocaten op nummer 073 – 615 43 11.

Of mail direct via info@rechtnet.nl

RechtNet Advocaten is specilialist bij het vaststellen van schadevergoeding na onterechte detentie!

 

 

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten