Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Beslag leggen

Beslag leggen

Beslag leggen?

In het civiel recht kan men beslag leggen op de vermogensbestanddelen van een debiteur. Er kan conservatoir beslag worden gelegd of executoriaal.

Heeft u een vraag bel dan vrijblijvend met één van onze ervaren incassoadvocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Wat is conservatoir beslag leggen?

Als er nog geen proces gaande is, of gedurende een proces, kan de eisende partij met een verzoekschrift aan de rechter vragen beslag te mogen leggen op de vermogensbestanddelen van de debiteur. De incassoadvocaten van RechtNet Advocaten kunnen voor u beslag leggen. Normaal gesproken wordt degene onder wie beslag wordt gelegd niet op het verzoek gehoord, en verleent de rechter automatisch verlof tot het leggen van beslag. De debiteur krijgt dus in de regel geen waarschuwing vooraf dat er beslag gelegd gaat worden. Het beslag sorteert dan vaak in en groot verrassingseffect.

Instellen hoofdzaak bij beslag vereist

De rechter bepaalt bij het verlenen van verlof tot het leggen van beslag tevens een termijn voor het instellen van de hoofdzaak. Normaal gesproken is dit een dagvaarding. De termijn is meestal twee weken. Binnen die termijn moet de dagvaarding na het gelegde beslag worden betekend. Gebeurt dit niet, dan vervalt het gelegde beslag, en is de eisende partij aansprakelijk voor eventuele schade. Dat is de eisende partij overigens ook wanneer hij in de hoofdzaak ongelijk krijgt en het beslag dus achteraf onterecht was. Wanneer de eisende partij in de hoofdzaak gelijk krijgt, wordt het conservatoire beslag na betekening van het vonnis van rechtswege een executoriaal beslag. De bedoeling van het leggen van conservatoir beslag is het creëren van zekerheid van betaling voorafgaand aan een te voeren procedure of tijdens deze procedure.

Wat te doen tegen een gelegd beslag?

U kunt de bodemprocedure afwachten. Wanneer er niet tijdig een procedure wordt opgestart, vervalt een gelegd beslag. Indien de procedure tijdig wordt opgestart en u geen problemen ondervindt met betrekking tot het gelegde beslag kunt u er voor kiezen niets te doen en u te concentreren op het verweer in de door de beslaglegger opgestarte procedure. Indien u in het gelijk wordt gesteld komt het beslag te vervallen.
Wanneer u wel hinder ondervindt van het gelegde beslag kunt u een aparte procedure opstarten, een kort geding, waarin u opheffing van het gelegde beslag vordert. De incassoadvocaten van RechtNet Advocaten kunnen dit voor u verzorgen. U dient de rechter dan te overtuigen dat het gelegde beslag ten onrechte is gelegd.

Wat is executoriaal beslag leggen?

Het executoriaal beslag is normaal het gevolg zijn van het verkrijgen van een toewijzend vonnis. Wanneer de veroordeelde daaraan niet voldoet, kan de eiser een gerechtsdeurwaarder inschakelen om over te gaan tot beslag leggen. De gerechtsdeurwaarder zal eerst het vonnis betekenen en in naam der koningin bevel doen om binnen een bepaalde termijn (meestal 2 dagen) aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Wanneer dit niet gebeurt kan de gerechtsdeurwaarder zonder verdere interventie van een rechter op verzoek van de eisende partij overgaan tot het leggen van beslag op het gehele vermogen van de geëxecuteerde minus een vrij te laten bedrag op alle inkomsten van de geëxecuteerde. Dit noemt men de beslagvrije voet. Zowel conservatoir als executoraal beslag kan op (on-)roerende zaken, beslag op inkomsten, derden beslag, beslag leggen onder aandelen etcetera.
Indien u het niet eens bent met de executie van het vonnis, omdat u bijvoorbeeld in hoger beroep bent gegaan, bestaat er de mogelijkheid om een executie kort geding op te starten. Dit kan voorkomen dat de executie van het executoriale beslag wordt doorgezet.

Vrijblijvend beslag advies?

Onze incassoadvocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies over beslag leggen direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl

Of stel uw vraag online danwel ga een chatsessie aan met één van onze ervaren advocaten.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten