Cameratoezicht in het toilet gaat te ver

Inbreuk op de privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat cameratoezicht in of rond een winkel, horecagelegenheid of sportclub kan helpen om eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen. Maar tegelijkertijd geeft de AP aan dat de inbreuk op de privacy van klanten en werknemers groot is. Daarom mogen ondernemers en instellingen alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy van de klanten en het personeel zo klein mogelijk is.

Bloot in beeld

Een camera in een pashokje, kleedkamer of toilet gaat volgens de AP te ver, omdat mensen dan bloot in beeld kunnen komen. Dit vormt een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Het inzetten van het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn voor de doelen die de opdrachtgever wil bereiken. Daaronder vallen de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit: De opdrachtgever moet altijd nagaan of het inzetten van cameratoezicht het geschikte middel is om het doel te bereiken. Staat het inzetten van cameratoezicht in verhouding tot het doel dat hij wil bereiken? Of kan dit doel ook worden bereikt met een minder ingrijpend middel?

Verplicht informeren over cameratoezicht

Heimelijk cameratoezicht (een verborgen camera) is in beginsel niet toegestaan en zelfs strafbaar, heel specifieke uitzonderingen daargelaten. Bijvoorbeeld wanneer er een concrete verdenking is van diefstal en het ondanks allerlei inspanningen nog niet is gelukt hier een einde aan te maken. Bij cameratoezicht zijn partijen altijd verplicht om eerst een DPIA uit te voeren. Dit is een uitgebreide risicobeoordeling van de privacy-effecten van het cameratoezicht voor betrokkenen. Daarnaast is het verplicht om betrokkenen te informeren over de inzet van cameratoezicht. Er kunnen bijvoorbeeld bordjes worden opgehangen waarop wordt aangegeven dat er camera’s hangen.

Richtlijn voor bewaren camerabeelden

Camerabeelden mogen bovendien niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de te bereiken doeleinden. Bij het bewaren van camerabeelden neemt de AP als richtlijn dat dit niet langer dan vier weken is. Maar als een incident wordt vastgelegd, mogen de beelden bewaard worden totdat dit incident is afgehandeld.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.