Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Maak vooraf afspraken over minsaldo aan vakantiedagen

In de wet is opgenomen dat werknemers jaarlijks recht hebben op vier keer de arbeidsduur per
week aan vakantie. Iemand die 40 uur per week werkt, heeft dus jaarlijks recht op 20
vakantiedagen van 8 uur per dag.

Opbouw vakantiedagen

Deze vakantiedagen zijn niet direct beschikbaar, maar worden gedurende het jaar opgebouwd. Een
werknemer die in januari enkele weken met vakantie gaat, bouwt hierdoor in principe een minsaldo
op. Dat is meestal geen probleem, maar kan dat wel worden als de bewuste werknemer vervolgens
besluit om uit dienst te treden. Dan kan het zomaar gebeuren dat hij meer vakantiedagen heeft
opgenomen dan heeft opgebouwd

Plussaldo uitbetalen

Mag een werkgever dan het minsaldo aan vakantiedagen met de eindafrekening verrekenen? De
rechtspraak is hierover tot nu toe verdeeld. Veel rechters vinden dat hiervoor geen wettelijke
grondslag bestaat. In de wet staat alleen dat een plussaldo aan vakantiedagen bij het eindigen van
een dienstverband moet worden uitbetaald. De rechtbank Haarlem vond bij een zaak in 2010 dat een
werkgever vooraf met de werknemer had moeten afspreken dat het minsaldo bij uitdiensttreding
met de eindafrekening zou worden verrekend. Door dit niet te doen waren de niet opgebouwde
vakantiedagen een gunst van de werkgever geworden.

Op te bouwen tegoed

De rechtbank Limburg stelde in 2018 echter in haar oordeel vast dat er wel degelijk een wettelijke
grondslag is om vakantiedagen te verrekenen met de eindafrekening. De rechtbank ziet
vakantiedagen als een op te bouwen tegoed op uitbetaling van loon op dagen waarop niet wordt
gewerkt. Indien er dus teveel vakantiedagen worden opgenomen, wordt er door de werkgever ook
teveel loon uitbetaald. Mocht een werknemer uit dienst treden voordat de vakantiedagen zijn
opgebouwd, dan is de eerdere uitbetaling van loon tijdens vakantie onverschuldigd geweest. De
rechtbank vindt dat de werknemer dit loon moet terugbetalen.

Minsaldo verrekenen bij eindafrekening

Om misverstanden hierover te voorkomen is er een eenvoudige oplossing voor werkgevers: spreek
van tevoren af met werknemers in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement af dat een
eventueel minsaldo met de eindafrekening wordt verrekend. Daarmee wordt voorkomen dat
welwillendheid van de werkgever om vakantie te geven uiteindelijk voor eigen rekening komt.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl
of bel naar 073-6154311.

Maak duidelijke afspraken over overuren

Het is een vraag die bij veel werknemers en ondernemers leeft: moeten overuren altijd worden uitbetaald? Om misverstanden en verwijten naar elkaar toe te voorkomen is het verstandig om hierover van tevoren al duidelijke afspraken te maken. RechtNet Advocaten helpt partijen hierbij graag.

Overwerken

Overuren zijn gewerkte uren die uitstijgen boven de arbeidsduur die een werkgever en werknemer met elkaar hebben afgesproken. Indien een werknemer een arbeidscontract heeft voor 40 uur per week, dan spreken we van overuren als hij meer dan 40 uur per week werkt. Soms komt het voor dat medewerkers dagelijks overwerken, maar het kan ook zijn dat op jaarbasis wordt bekeken of iemand heeft overgewerkt. Dat is vaak het geval als in een arbeidscontract tussen de medewerker en werkgever een totaal aantal uren per jaar is afgesproken.

Registratie van werktijden

In een recente uitspraak bepaalde het Europese Hof van Justitie dat elke werkgever een objectieve registratie van de werktijden moet bijhouden. Maar in de praktijk is dat echter nog lang niet altijd goed geregeld. Wanneer een werknemer gedetailleerde urenstaten kan overleggen en een werkgever zijn urenregistratie niet goed op orde heeft, dan versterkt dit de positie van de werknemer.

Afspraken in arbeidsovereenkomst

Belangrijk is daarnaast of er afspraken zijn gemaakt over overuren in de arbeidsovereenkomst. Met name bij functies op een hoger niveau wordt vaak afgesproken dat overwerk niet wordt vergoed. Maar in bepaalde situaties wordt daar ook van afgeweken. Verder worden regels over het vergoeden van overuren in een aantal sectoren vastgelegd in de CAO bepalingen. Daar kunnen partijen meestal niet van afwijken.

Voor eigen rekening

Indien er geen afspraken over overuren zijn gemaakt, liggen de regels anders. In zo’n geval hoeven niet alle uren die een medewerker extra werkt te worden uitbetaald. Wanneer een werknemer uit eigen beweging eerder naar het werk komt, dan doet hij dat voor eigen rekening. Het is in zo’n geval aan de werknemer om te bewijzen dat zijn baas opdracht heeft gegeven om extra uren te werken.

Vergoeding overuren op grond van redelijkheid en billijkheid

Maar ook als niet is afgesproken dat overuren worden vergoed, kan de werkgever in sommige gevallen betaling plichtig zijn. Dat blijkt uit een uitspraak die het Gerechtshof in Leeuwarden in 2012 deed. In de uitspraak van deze zaak kwam het er in de kern op neer dat als de werkgever het overwerk aan de werknemer heeft opgedragen, of uit de omstandigheden blijkt dat werkgever er mee heeft ingestemd, werknemers op grond van redelijkheid en billijkheid recht hebben op een vergoeding voor de gewerkte overuren.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten