Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Ontslag op staande voet bij vermelden van onjuiste gegevens in cv

Bij het solliciteren naar een andere baan is het belangrijk om een goed curriculum vitae (cv) te kunnen overleggen. Veel mensen proberen om zichzelf in een cv zo goed mogelijk te presenteren. Af en toe worden werkervaring en opleidingen zelfs een beetje verfraaid. Dat is echter niet toegestaan en kan zelfs leiden tot ontslag op staande voet.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat een werknemer terecht op staande voet is ontslagen omdat hij onjuiste gegevens in zijn cv had opgenomen.

Functie-eis

Wat is het geval? Een bedrijf heeft een vacature geplaatst voor een technisch support medewerker/intaker. In de vacaturetekst staat onder meer als functie-eis dat kandidaten moesten beschikken over een afgeronde relevante HBO/WO opleiding en minimaal 4 jaar relevante werkervaring in de ICT of bij internetbureaus.

Sollicitatieprocedure

De betrokken werknemer heeft op de functie gesolliciteerd en zijn cv meegestuurd. Daarin staat dat hij een HBO-opleiding heeft afgerond en dat hij meerdere jaren relevante werkervaring heeft. Uiteindelijk wordt de werknemer na een sollicitatieprocedure aangenomen en krijgt hij een arbeidsovereenkomst voor één jaar aangeboden.

Werkervaring

Al na enkele maanden meldt de werknemers zich echter meerdere keren kort achter elkaar ziek. Niet veel later geeft hij aan dat hij overspannen is. Enkele weken later vindt een gesprek plaats tussen de betrokken werknemer, zijn leidinggevende en de directeur van het bedrijf. In dat gesprek wordt aan de werknemer verteld dat de werkgever wil onderzoeken of wat hij aan hen heeft verteld tijdens de sollicitatie wel juist is. De werknemer weigert vervolgens om aan te tonen dat hij de juiste werkervaring, diploma’s en referenties heeft.

Op staande voet ontslagen

Omdat de werknemer ondanks herhaalde verzoeken nalaat om de juiste gegevens te verstrekken, wordt hij enkele weken later op staande voet ontslagen. Volgens de werkgever is de werknemer met valse informatie aan een baan gekomen en beschikt hij niet over het benodigde werk-, denk- en kennisniveau voor de functie waarvoor hij destijds is aangenomen. De werknemer tekent bij de kantonrechter met succes bezwaar aan tegen het ontslag op staande voet. De kantonrechter vindt dat de werkgever in de sollicitatieprocedure onvoldoende met de werknemer heeft gesproken over het belang van een HBO-diploma en de benodigde werkervaring. Hij vindt dat geen dringende reden kan worden aangenomen voor ontslag op staande voet.

Cv is kerndocument

De werkgever gaat daarop in hoger beroep bij het gerechtshof. Het hof is van mening dat een cv een kerndocument is waarvan een werkgever in goed vertrouwen mag aannemen dat de informatie die erin staat juist is. Uit de vacature blijkt dat een HBO/WO opleiding vereist is voor de functie. Als de werknemer hierover – in tegenstelling tot wat hij heeft vermeld in zijn cv – niet blijkt te beschikken, dan kan dit een dringende reden zijn voor ontslag op staande voet.

Voor werkgevers is het daarom belangrijk om een cv altijd goed te controleren.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Houd je wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen goed bij

Vakantiedagen leiden in veel organisaties tot vragen. Voor werknemers is het belangrijk dat zij weten wat hun rechten en plichten zijn. RechtNet Advocaten helpt werknemers graag om niet opgenomen vakantiedagen alsnog geïncasseerd te krijgen.

Wettelijke en Bovenwettelijke vakantiedagen

Elke werknemer heeft jaarlijks recht op een aantal vakantiedagen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. In de wet is vastgelegd dat een werknemer vier keer het aantal contracturen per week aan vakantie krijgt. Een medewerker die 40 uur per week werkt, heeft dus recht op 160 vakantie-uren. Dit zijn de wettelijke vakantie-uren. Daarnaast staat het werkgevers vrij om hun medewerkers extra vakantiedagen aan te bieden. Dit zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. Hierover worden meestal duidelijke afspraken gemaakt in het arbeidscontract van de medewerker.

Wettelijke vakantiedagen alleen in vrije tijd op te nemen

Een belangrijk verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen is dat wettelijke vakantiedagen alleen in vrije tijd kunnen worden opgenomen. Uitkeren in geld kan bij wettelijke vakantiedagen alleen bij beëindiging van het dienstverband. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen zowel in vrije tijd als in geld worden opgenomen.

Wettelijke vakantiedagen komen na zes maanden te vervallen

Belangrijk om te weten is dat werknemers ook tijdens zwangerschaps- of ziekteverlof wettelijke vakantiedagen opbouwen. Afspraken over het opbouwen van bovenwettelijke vakantiedagen zijn vastgelegd in het arbeidscontract of in de CAO. Werknemers moeten van hun werkgever ook de kans krijgen om hun wettelijke vakantiedagen op te nemen. Dat is belangrijk want wettelijke vakantiedagen komen zes maanden na afloop van het jaar waarin zij zijn opgebouwd te vervallen. Wettelijke vrije uren die in 2018 zijn opgebouwd moeten dus uiterlijk vóór 1 juli 2019 zijn opgenomen.

Verjaringstermijn van vijf jaar voor bovenwettelijke vakantiedagen

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Een werknemer kan zijn bovenwettelijke vakantiedagen die hij in 2018 heeft opgebouwd dus nog tot en met 2023 opnemen. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel uitbetaald worden.

Als RechtNet Advocaten raden wij medewerkers daarom aan om hun opgebouwde wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen goed bij te houden. Daardoor komen zij bij het naderen van de verjaringstermijn niet voor verrassingen te staan.

Mocht je toch vragen hebben over je opgebouwde wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, neem dan contact op met de arbeidsspecialisten van RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten