Waarom Direct Pay een twintigvoudige boete krijgt!?

Wie is Direct Pay?

Direct Pay is een incassobureau, welke bekend staat om zijn grote hoeveelheid dagvaardingen, welke zij jaarlijks bij de gerechten aanbrengt. Vorig jaar nog heeft Direct Pay 42.000 rechtszaken opgestart. Dit mede, omdat Direct Pay veel vorderingen opkoopt van andere bedrijven.

Dagvaarden

Vrijwel ieder bedrijf krijgt wel een keer te maken met debiteuren, die hun rekening niet kunnen of willen betalen. Via een gerechtelijke procedure kan dan vaak alsnog betaling worden afgedwongen. Het blijkt dat Direct Pay bewust een gang naar de rechter maakt om de schuldenaren maximaal onder druk te zetten. Na een behaald vonnis wordt de druk nog verder opgevoerd middels het leggen van beslag. Als er echter te snel wordt gedagvaard met louter als doel de debiteur te laten betalen ongeacht of hij hiertoe verplicht is, levert dit misbruik van recht op.

Ervaringen Direct Pay

Het heeft er alle schijn van dat het beleid bij het incassobureau is, om altijd te dagvaarden ongeacht wat er speelt. Zo zijn er zeer veel debiteuren ten onrechte gedagvaard en veroordeeld. Veel debiteuren laten verstek gaan in een aangebrachte procedure en kiezen eieren voor hun geld en gaan alsnog tot betaling van de vordering over. Dit terwijl de vordering onterecht is. Hier hoeft u echter niet mee akkoord te gaan!

Direct Pay klachten

Er zijn al veel klachten geweest over de werkwijze van Direct Pay. Dit heeft ook al tot uitspraken geleid, waarin er een hoge proceskostenveroordeling is uitgesproken. Zo heeft de Rechtbank Amsterdam recentelijk nog op 16 oktober 20017 middels een vernietigend vonnis Direct Pay enorm afgestraft. De rechter legde een ongebruikelijk hoge boete aan het incassobureau op van ongeveer twintigmaal de standaard proceskostenveroordeling. Dit omdat er in de ogen van rechter sprake was van misbruik van recht, omdat de wijze waarop ze hebben gehandeld – zowel vóór het aanhangig maken van de zaak als gedurende de procedure – volstrekt onacceptabel is.

Direct Pay betalingsregeling

Het incassobureau zal altijd pogen om een betalingsregeling met u te treffen. Indien u dit doet, erkent u echter de vordering. Indien u het niet eens bent met de vordering, is het niet verstandig om een regeling te treffen. Mocht u het niet eens zijn met de tegen u ingestelde vordering en wenst u verweer te voeren, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wellicht kunnen wij u vrijwel gratis bijstaan op basis van een toevoeging.

Vrijblijvend advies?

Meer weten over het voeren van verweer tegen een door het incassobureau ingestelde vordering/dagvaarding? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.