Dwangsom voor oud-medewerker om negatieve berichten

Een voormalig medewerker van een recyclingbedrijf, die uit rancune negatieve berichten op social media heeft geplaatst over het bedrijf en oud-collega’s, moet daar onmiddellijk mee stoppen van de kantonrechter. Doet hij dit niet, dan krijgt hij een dwangsom opgelegd van 500 euro per dag.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De man werkte als coördinator kabels en leidingen bij het recyclingbedrijf. In eerste instantie voert hij de werkzaamheden uit als zzp-er, maar vervolgens treedt hij in augustus 2022 in loondienst. De man wordt gevraagd om binnen een maand een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren, maar dit doet hij niet. Ook niet als hij hiervoor een maand langer de tijd krijgt.

Arbeidsovereenkomst opgezegd

Half september laat de man tijdens een werkoverleg weten dat hij overweegt om zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen en een week later stuurt hij een bericht aan zijn leidinggevende en collega’s dat hij zijn arbeidsovereenkomst met ingang van 1 november 2022 heeft opgezegd.

Niet veel later wil de man de datum van zijn uitdiensttreding aanpassen, maar de werkgever wil hier niet aan meewerken. Daarna vinden nog wat akkefietjes plaats tussen de voormalig werknemer en de werkgever. Zo levert de man zijn laptop van het bedrijf niet in, bestelt hij boeken op kosten van de werkgever en ook plaatst hij een aantal negatieve berichten over het bedrijf en oud-collega’s op social media.

Bekijk hier onze incasso diensten

Vrijheid van meningsuiting

In een kort geding eist het recyclingbedrijf dat de man de berichten op social media verwijderd. Op het moment dat de rechtszaak voorkomt, is dat inmiddels gebeurd. Maar het bedrijf wil voorkomen dat dit nogmaals gebeurt en eist daarom dat de rechter hiervoor een verbod uitspreekt.

Hoewel de werknemer de berichten al heeft verwijderd en er spijt van heeft deze te hebben geplaatst, wil hij niet beloven dat hij in de toekomst geen negatieve berichten meer gaat plaatsen. Daarbij beroept hij zich op zijn vrijheid van meningsuiting.

De kantonrechter kijkt daar anders naar. Hij stelt dat de vrijheid van meningsuiting niet zó ver gaat dat het een ex-werknemer is toegestaan om ‘onjuiste of negatieve mededelingen te doen, dan wel onbewezen en onvoldoende vaststaande feiten openbaar te maken over de ex-werkgever, met de intentie om deze in zijn reputatie te schaden dan wel het gevolg op de koop toe te nemen dat de reputatie wordt geschaad.’

De man moet zich van de rechter daarom met onmiddellijke ingang op sociale media op internet onthouden van negatieve publicaties en/of berichtgevingen en/of uitlatingen omtrent de werkgever en haar personeel, op straffe van een dwangsom van 500 euro per dag.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op