Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Einde van de arbeidsovereenkomst

Einde van de arbeidsovereenkomst

Einde van de arbeidsovereenkomst: Er zijn een aantal mogelijkheden waarop men spreekt van einde van de arbeidsovereenkomst:

– van rechtswege;
– de werknemer neemt ontslag;
– met wederzijds goedvinden;
ontslag op staande voet;
– ontbinding door de kantonrechter;
– opzegging met een ontslagvergunning van het UWV

Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege

Hiervan is alleen sprake bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch (van rechtswege)
door het verstrijken van de in het arbeidscontract omschreven periode. Hiervoor is geen verdere actie van de werkgever of werknemer vereist. HIer is dus niet echt sprake van ontslag.

De werknemer neemt ontslag

Voor een werknemer is het vrij eenvoudig om ontslag te nemen. De werknemer kan de arbeidsovereenkomst gewoon opzeggen. Dit kan door een eenvoudig briefje aan de werkgever. De werknemer moet hierbij twee dingen in de gaten houden. Het opzeggen dient te geschieden tegen het einde van de maand, tenzij in de arbeidsovereenkomst een ander dag staat vermeld. Daarnaast zal er een opzegtermijn in acht genomen moeten worden. Deze opzegtermijn is een maand, tenzij in de arbeidsovereenkomst of CAO iets anders is opgenomen. Hier is dan sprake van einde arbeidsovereenkomst.

Einde van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Vanzelfsprekend kan iedere arbeidsovereenkomst worden beëindigd, als zowel werkgever als werknemer dat willen. Ook hiervoor geldt dat er niet echt sprake is van ontslag. Door een beëindiging met wederzijds goedvinden komt tegenwoordig de aanspraak op een WW-uitkering niet meer in gevaar. Voor andere uitkeringen zoals bijvoorbeeld de Ziektewet kan dit nog wel problemen met zich meebrengen. Het is het wel verstandig om de afspraken goed schriftelijk vast te leggen en juridische bijstand te zoeken. De afspraken die tussen de werkgever en werknemer gemaakt worden, kunnen wel van invloed zijn of de werknemer direct aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Daarnaast zullen er afspraken gemaakt moeten worden over bijvoorbeeld de ontslagvergoeding, vrijstelling van werk en een mogelijk (non) concurrentiebeding.

Wederzijds goedvinden, de Werknemer

Voor een werknemer geldt een kort en heel duidelijk advies: Ga nooit akkoord met een ontslag of einde met wederzijds goedvinden, zonder deskundig juridisch advies te hebben ingewonnen. Een niet juist einde van de arbeidsovereenkomst kan grote negatieve gevolgen voor u hebben! Partijen kunnen bijvoorbeeld bepaalde zaken vergeten te regelen wat achteraf grote gevolgen kan hebben.

Wederzijds goedvinden, de Werkgever

Ook de werkgever doet er verstandig aan om zich goed te laten adviseren en te zorgen dat alles goed geregeld is. Indien er later onduidelijkheden ontstaan of er zaken vergeten zijn, kan dit grote gevolgen hebben. De werkgever moet in geval een werknemer zegt de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen of ontslag te nemen, onderzoeken of dat daadwerkelijk (duidelijk en ondubbelzinnig) zo is en dat de werknemer de consequenties van zijn ontslag kan overzien. Onder omstandigheden heeft de werknemer de mogelijkheid om terug te komen op zijn ontslag of eerdere verklaring in te stemmen met een beeindiging met wederzijds goedvinden. Zelfs een getekende overeenkomst kan dan onvoldoende zijn. Er wordt dan niet gesproken over een  einde van de arbeidsovereenkomst. De werknemer wordt geacht al die tijd in dienst te zijn geweest en heeft recht op loon.
Het is voor de werkgever raadzaam om de werknemer er nadrukkelijk op te wijzen om juridische bijstand te nemen. Als de werknemer juridische bijstand heeft, mag de werkgever er in principe vanuit gaan dat de werknemer bekend is met de consequenties van het ontslag.

Vrijblijvend arbeidsrecht advies?

Onze arbeidsrecht advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies bij einde van de arbeidsovereenkomst direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl. Een arbeidsrecht advocaat staat u graag te woord!

Ook kunt u uw vragen online stellen via ons webformulier of een chatsessie met één van onze ervaren advocaten aangaan.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten