Waar bent u naar op zoek?

RechtNet Advocaten

Loon vorderen

Loon vorderen

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen

Achterstallig loon invorderen door middel van een loonvordering

Is uw salaris te laat of betaalt uw werkgever uw loon niet of niet op tijd? Dat is natuurlijk erg vervelend, want u moet ook uw rekeningen betalen. Helaas komt het regelmatig voor dat werkgevers het salaris verzuimen te betalen. Als u te maken krijgt met achterstallig loon, schakelt u RechtNet Advocaten in. U kunt dan door middel van een loonvordering uw loon alsnog opeisen bij uw werkgever. Wij helpen u graag om deze vorderingen alsnog op uw werkgever te verhalen. 

Wanneer gaat het om achterstallig loon?

Het gaat om achterstallig loon wanneer het salaris niet is uitbetaald op de uiterste dag dat het betaald had moeten zijn. Volgens de wet moet de werkgever het salaris betalen na afloop van het tijdvak waarover het op grond van de arbeidsovereenkomst moet worden berekend. Meestal wordt het loon rond de 25e van de maand betaald. Wanneer het geld dus aan het begin van de nieuwe maand nog niet is betaald, kan dit worden aangemerkt als achterstallig loon. Heeft u geen salaris ontvangen, dan is het belangrijk dat u hier tijdig actie op onderneemt. Om het loon alsnog te kunnen vorderen, is het verstandig om RechtNet Advocaten in te schakelen.

Waarom betaalt uw werkgever het salaris niet?

Er kunnen natuurlijk verschillende redenen zijn waarom uw werkgever het salaris niet, te weinig of te laat betaalt. Speelt er bijvoorbeeld een arbeidsconflict, dan kan dat de reden zijn dat uw baas niet wil betalen. Een andere reden kan betalingsonmacht zijn. Wanneer de werkgever geen geld heeft om het loon uit te betalen, zult u ook geen salaris ontvangen. In beide gevallen is het verstandig om een advocaat in de arm te nemen.

RechtNet Advocaten is landelijk de beste Incassospecialist!

Wij werken als Incasso Advocaten op
‘No Win, No Fee’-basis

Achterstallig loon vorderen van werkgever: hoe gaat dat in zijn werk?

‘Mijn werkgever betaalt mijn salaris niet.’ Het is helaas iets wat we regelmatig horen van onze klanten. Wanneer uw werkgever uw loon niet betaalt, heeft dat een hoop nadelige gevolgen voor u. Iedere reden van een werkgever om het loon niet te betalen, vraagt om een andere aanpak. Wordt uw loon niet betaald en gaat het bijvoorbeeld om een arbeidsconflict, dan moet er met voldoende bewijs gekomen worden om het loon alsnog te kunnen innen middels een loonvordering. Als een werkgever het loon niet (volledig) uitbetaalt, kunt u een loonvordering instellen via de rechter. Wanneer u een loonvordering laat instellen, blijft deze een aantal jaren geldig. De loonvordering verjaart na vijf jaren, te rekenen vanaf het moment waarop het loon verschuldigd is. Elke maand dat het loon niet wordt voldaan, begint er een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Wanneer de werkgever niet meer in staat is om aan zijn loonverplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld door een dreigend faillissement, dan moet er gekeken worden of er nog mogelijkheden zijn om de vordering alsnog op de werkgever te verhalen. Als uw werkgever uw loon niet kan betalen, kan het een optie zijn om een faillissement van de werkgever aan te vragen, omdat het UWV bij een faillissement alsnog maximaal 13 weken achterstallig salaris uitbetaalt.

Loon vorderen van werkgever wanneer dit te laat wordt overgemaakt: Wat houdt dat in?

Betaalt uw werkgever uw loon te laat, dan kunt u aanspraak maken op een wettelijke verhoging wegens vertraging. Voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon betaald moest worden kunt u vijf% verhoging per dag vragen. Na de achtste dag kunt u 1% voor iedere volgende werkdag vragen. Dit is gemaximeerd tot 50% van uw loon. Wanneer u deze verhoging wilt vorderen bij uw werkgever, dient u hiervoor zelf juridische stappen te ondernemen door middel van een loonvordering instellen. Een rechter kan overigens bepalen dat de verhoging beperkt moet worden tot een lager bedrag. Daarnaast is een werkgever niet verplicht om de verhoging te betalen, wanneer hij of zij kan aantonen dat de vertraging buiten zijn/haar schuld om heeft plaatsgevonden.

Wettelijke verhoging wanneer het loon niet wordt betaald

Wanneer er sprake is van achterstallig loon, dan heeft u recht op een wettelijke verhoging. Daarnaast draait de werkgever in veel gevallen op voor de incassokosten. Vaak worden deze middelen gebruikt om juridische hulp in te schakelen zodat het innen van de vordering weinig extra geld kost of zelfs gratis is. Een loonvordering instellen is dan in de meeste gevallen aan te raden; een advocaat kan precies uitleggen hoe dit in zijn werk gaat. 

Schakel een salaris advocaat in voor advies over loonvordering

Wanneer uw werkgever uw loon niet betaalt, is het dus verstandig om een salaris advocaat in te schakelen om de loonvordering te kunnen opstarten. Al is het alleen al voor juridisch advies; wij helpen u graag zodat u uw salaris alsnog betaald krijgt. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen