Incassobureau veroordeeld voor onrechtmatig handelen

Het belangrijkste werk van een incassobureau is om openstaande rekeningen van klanten alsnog geïnd te krijgen. Maar een incassobureau mag haar klanten niet onnodig op kosten jagen. De kantonrechter veroordeelde onlangs een incassobureau uit Amsterdam voor het bij herhaling nodeloos op kosten jagen en het willens en wetens foutief en misleidend informeren van haar opdrachtgever.

De feiten op een rijtje: een administratie- en advieskantoor schakelt het incassobureau in voor het innen van openstaande rekeningen bij drie klanten. Nadat het incassobureau de drie debiteuren heeft aangeschreven, betalen zij alle drie alsnog hun openstaande rekeningen binnen de gestelde termijn.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Gerechtelijke stappen

Het incassobureau meldt haar klant echter dat de rekeningen nog niet zijn betaald en adviseert om gerechtelijke stappen te ondernemen. De kosten hiervoor moet het administratiekantoor voorschieten. Deze zullen volgens het incassobureau later worden verhaald op de debiteuren.

Niet nakomen betalingsverplichting

Het administratiekantoor volgt het advies van het incassobureau op en ontdekt pas later dat de rekeningen al zijn betaald. Het incassokantoor weigert vragen hierover te beantwoorden. Pas als het administratie- en advieskantoor een advocaat in de arm neemt, komen de twee partijen tot een schikking. Het incassokantoor komt haar betalingsverplichting echter niet na, waarna het administratiekantoor naar de rechter stapt.

Bekijk hier onze incasso diensten

Opzettelijk foutieve informatie verstrekt

De kantonrechter vindt dat het incassobureau met opzet foutieve informatie heeft verstrekt over verschillende onderdelen van het proces. Omdat het in dit geval om drie afzonderlijke dossiers gaat, wijst dit volgens de rechter eerder op een structurele werkwijze, dan op een omissie, zoals het incassobureau zelf stelt. Bovendien brengt het bureau te hoge bedragen in rekening bij haar klant. Ook rekent de kantonrechter het incassobureau aan dat er onnodig gebruik is gemaakt van rechtsmiddelen. Het bureau wordt daarom veroordeeld tot betaling van alle proceskosten en het vergoeden van de rente over het te laat betaalde schikkingsbedrag.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311

Vragen? Neem contact met ons op