Kosten voor innen kleine vorderingen gaan omlaag

Minister Dekker van Rechtsbescherming wil de griffierechten voor kleinere vorderingen tussen 500 en 5.000 euro verlagen. Dat betekent dat het voor bedrijven en gerechtsdeurwaarders interessanter wordt om ook kleinere vorderingen te gaan innen.

Het huidige tarievenstelsel van griffierechten is in 2011 ingevoerd als opvolger van het percentagestelsel. Daarbij werd het griffierecht berekend als percentage van de hoogte van de vordering. Hiervan is destijds bewust afstand genomen, omdat bij iedere zaak op basis van de hoogte van de vordering het griffierecht moest worden berekend. Dat leidde ertoe dat het voor rechtzoekenden vrijwel onmogelijk was om inzicht te krijgen in het tarief dat zij moesten betalen. Daarom werd gekozen voor een nieuw systeem met vaste tarieven, die zijn gekoppeld aan de te vorderen bedragen.

Onbetaalde rekeningen

In de praktijk blijkt echter dat met name kleinere ondernemers door de hoge griffierechten niet meer naar de rechter stappen met onbetaalde rekeningen van net boven 500 euro. Op dit moment bedragen de griffierechten voor vorderingen tussen 500 en 12.500 euro voor rechtspersonen nog 476 euro. Een ander veel voorkomende klacht is het feit dat particulieren, die een incassoprocedure tegen een rechtspersoon verliezen, in veel gevallen worden veroordeeld tot betaling van het hogere griffierecht dat een rechtspersoon als eiser heeft moeten neertellen om de procedure te kunnen starten.

Griffierechten

In een brief aan de Tweede Kamer geeft Dekker aan dat hij tegemoet wil komen aan het bezwaar dat de natuurlijke persoon uiteindelijk opdraait voor de griffierechten van de rechtspersoon als hij de zaak verliest en de proceskosten moet vergoeden. Ook wil de minister van Rechtsbescherming iets doen aan het bezwaar van mkb-bedrijven, die vanwege de hoge griffierechten geen procedure starten bij vorderingen op andere ondernemingen.

Nieuwe tarieven

Dekker pleit er daarom voor om de tarieven voor rechtspersonen en natuurlijke personen dichter bij elkaar te brengen. Hij stelt dat dit zowel gunstig is voor rechtspersonen als voor natuurlijke personen. De minister wil hiervoor drie nieuwe tarieven instellen voor vorderingen van 500 tot 1.500 euro, van 1.500 tot 2.000 euro en van 2.500 tot 5.000 euro. Een bedrijf betaalt daardoor straks nog maar 300 euro in plaats van 476 euro bij een vordering tussen 500 en 1.500 euro. Voor particulieren wordt dat bedrag teruggebracht van 226 euro naar 200 euro.

Het is de bedoeling van de minister dat de wijzigingen in de tarieven budgetneutraal worden uitgevoerd. Dit betekent dat de griffierechten voor vorderingen vanaf 5.000 euro verhoogd gaan worden.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.