Online verkoop zonder duidelijke betalingsverplichting is vernietigbaar

Webwinkels die online verkopen moeten in het bestelproces duidelijk maken dat de koper van een product of dienst een betalingsverplichting aangaat. Doen zij dit niet, dan is de koopovereenkomst vernietigbaar. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland. Alleen de woorden ‘Bestelling plaatsen’ vermelden bij een digitale bestelknop is onvoldoende. De woorden ‘Bestelling met betalingsverplichting’ voldoen wel aan de vereiste voorwaarden. 

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Bij deze uitspraak refereerde de rechtbank aan Artikel 6:230v lid 3 BW. Dit artikel luidt als volgt: ‘De handelaar richt zijn elektronische bestelproces op zodanige wijze in dat de consument een aanbod niet kan aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Indien de aanvaarding geschiedt door gebruik van een knop of soortgelijke functie, is aan de vorige zin voldaan indien bij het plaatsen van de bestelling in niet voor misverstand vatbare termen en op goed leesbare wijze blijkt dat de aanvaarding een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt. Een knop of soortgelijke functie wordt daartoe op een goed leesbare wijze aangemerkt met een ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt. De enkele zinsnede ‘bestelling met betalingsverplichting’ wordt aangemerkt als een dergelijke ondubbelzinnige verklaring. Een overeenkomst die in strijd met dit lid tot stand komt, is vernietigbaar.

Bekijk hier onze incasso diensten

Betalingsverplichting

Dit artikel richt zich dus op overeenkomsten die onder andere via webwinkels worden gesloten, zoals de overeenkomst waar het in deze zaak bij de kantonrechter om draait. In artikel 6:230v lid 3 BW is bovendien als bijzondere verplichting bepaald dat de handelaar het elektronische bestelproces zo moet inrichten dat de consument pas iets kan kopen als hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Gebeurt dit niet, dan is de overeenkomst vernietigbaar.

Gebrek

Dat is ook precies wat de kantonrechter van de Rechtbank in Noord-Holland in deze zaak doet. Hij vernietigt de overeenkomst voor wat betreft de betalingsverplichting van de gedaagde partij. Deze partij hoeft de gevorderde hoofdsom daarom ook niet te betalen. Daarnaast wordt de eisende partij niet meer in de gelegenheid gesteld om te reageren op deze gedeeltelijke vernietiging. Want het gebrek aan de bestelknop kan volgens de kantonrechter niet worden gerepareerd en daardoor ziet hij geen ruimte voor een andere sanctie.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op