Ontruiming gekraakt pand via civiele rechter

Indien een eigenaar van een gekraakt pand wil dat de krakers het pand verlaten, dan kan hij dit regelen via de Wet handhaving kraakverbod, die op 1 juli 2022 is ingegaan. Voor de rechtbank Zeeland/West-Brabant diende onlangs een zaak waarbij een pandeigenaar een civiele procedure was gestart om krakers uit zijn pand te verwijderen. 

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De pandeigenaar vordert bij de voorzieningenrechter ontruiming op basis van onrechtmatig gebruik van het pand door de krakers. Die kregen vervolgens een dwangsom opgelegd van 1.000 euro per dag. De krakers voeren geen verweer bij de rechter en moeten het bedrijfspand verlaten.

Bestemmingsplan

Wat ging er aan deze zaak vooraf? Een man heeft een bedrijfsloods in bezit, die sinds anderhalf jaar niet meer in gebruik is. Op een dag ontvangt hij een mail van vijf krakers die hem laten weten dat zij een week eerder de loods hebben gekraakt en met hem willen overleggen om hier langer te kunnen blijven. De man heeft hier geen zin in en laat de krakers weten dat zij het pand moeten verlaten. Niet veel later krijgt de pandeigenaar een brief van de gemeente. Hierin wordt hij erop gewezen dat er niet mag worden gewoond in de loods, omdat dit in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente geeft aan dat deze overtreding uiterlijk binnen een maand moet zijn beëindigd. Zoniet, dan gaat de gemeente over tot handhaving en zijn de kosten hiervan voor rekening van de pandeigenaar.

Bekijk hier onze incasso diensten

Voorzieningenrechter

Omdat de krakers niet van plan lijken om uit eigen beweging te vertrekken, stapt de pandeigenaar naar de voorzieningenrechter. Daar legt hij een verzoek neer om de krakers te veroordelen om het pand te verlaten. Om er wat extra vaart achter te zetten, wil hij dat een dwangsom wordt opgelegd van 1.000 euro per dag voor iedere dag dat de krakers langer blijven zitten. De eisen van de man zijn volgens de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond en worden daarom toegewezen. Na betekening van het vonnis geldt een ontruimingstermijn van drie dagen en een herkraaktermijn van een jaar. De dwangsommen worden eveneens toegewezen, maar wel met een maximum van 3.000 euro.

Dwangsom

Kraken is sinds de invoering van de Wet kraken en leegstand (2010) verboden, en dus ook strafbaar. Eigenaren van gekraakte panden kunnen aangifte doen van huisvredebreuk. Sinds de invoering van de Wet handhaving kraakverbod op 1 juli 2022 kunnen panden sneller worden ontruimd. Opvallend is dat in deze zaak is gekozen voor een civiele procedure. Het opleggen van een dwangsom op basis van onrechtmatig gebruik door de rechter zorgt er waarschijnlijk voor dat veel krakers ervoor zullen kiezen om tijdig te vertrekken.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op