Pilot digitale toegang civiel recht en bestuursrecht binnenkort van start

De Rechtbank Amsterdam gaat op 28 juni als eerste van start met een pilot voor het digitaal indienen van beslagrekesten en het digitaal uitwisselen van stukken op het gebied van civiel recht en bestuursrecht met de rechtbank. Indien deze pilot succes verloopt, dan volgt later dit jaar een landelijke uitrol, waarna advocaten bij alle rechtbanken in Nederland voortaan digitaal beslagrekesten kunnen gaan indienen.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De pilot is onderdeel van het project Digitale Toegang (DT). Dit project is gestart met als doel om te zorgen dat binnen het civiel recht en bestuursrecht procespartijen zoveel mogelijk digitaal zaken kunnen indienen bij en digitaal stukken kunnen uitwisselen met de rechtspraak. Op die wijze wil de Rechtspraak zorgen dat toegang tot de rechter op een laagdrempelige wijze wordt verleend en digitaal waar het kan.

Digitaal zaakdossier

Tijdens de pilot kunnen advocaten eenvoudig digitaal beslagrekesten indienen en stukken uitwisselen met de Rechtbank Amsterdam. De bedoeling is ook dat zij hierdoor sneller en eenvoudiger toegang tot de rechtspraak krijgen en 24/7 een actueel overzicht hebben van ingediende zaken en het bijbehorende berichtenverkeer in een digitaal zaakdossier.

Nieuw webportaal

Voor de pilot is een nieuw webportaal gebouwd, dat is te bereiken via rechtspraak.nl. Advocaten kunnen hierop inloggen met hun advocatenpas. Via het portaal kunnen advocaten eenvoudig stukken in pdf-formaat uploaden. Na elk ingediend stuk, ontvangt de advocaat automatisch een digitale ontvangstbevestiging voor de eigen administratie. De invoering van het systeem wordt door het project DT zorgvuldig voorbereid in samenwerking met de gerechten en externe ketenpartners. Voor medewerkers, rechters, leidinggevenden en vertegenwoordigers van de ketenpartners zijn er presentaties verzorgd, interactieve bijeenkomsten gehouden en zijn alle testen met een positieve evaluatie afgerond.

Bekijk hier onze incasso diensten

Online handleiding voor advocatuur

In de afgelopen periode heeft ook een aantal advocaten het nieuwe webportaal getest. Uit deze tests bleek dat de meeste advocaten al snel aan de slag konden met het digitaal indienen van beslagrekesten en het digitaal uitwisselen van stukken. Om de advocatuur zo goed mogelijk op weg te helpen, is vanaf 28 juni onder meer een online handleiding beschikbaar.

Digitaal procederen

Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maar wordt op enig moment verplicht voor juridische professionals. Met het project DT wil de Rechtspraak in de komende vier jaar eenvoudige digitale toegang realiseren voor alle rechtzoekenden en hun procesvertegenwoordigers in de rechtsgebieden civiel recht en bestuursrecht. Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maar wordt op enig moment verplicht voor juridische professionals. Burgers kunnen wel nog altijd op papier procederen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op