Rechter wil prijsverlaging voor kopers van auto’s met sjoemelsoftware

Mensen die tussen 2008 en 2015 een dieselauto van Volkswagen, Audi, Skoda of SEAT hebben gekocht die voorzien was van zogenaamde sjoemelsoftware hebben recht op een prijsverlaging. Dat stelt de Rechtbank Amsterdam in een uitspraak in de zaak die was aangespannen door Stichting Car Claim. Volgens de rechtbank hebben de autofabrikanten onrechtmatig gehandeld doordat zij met de sjoemelsoftware de toezichthouder en de kopers van de auto’s opzettelijk hebben misleid. De rechter stelt dat dit bedrog is.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Stichting Car Claim zet zich in om de belangen van de door het dieselschandaal gedupeerde automobilisten te behartigen. Zij is de enige belangenorganisatie die door de rechtbank is goedgekeurd om de belangen van deze groep automobilisten collectief te behartigen.

Niet in staat om cliënt bij te staan

De sjoemelsoftware zorgde ervoor dat het bij de test leek alsof aan de normen voor uitstoot werd voldaan, terwijl de motor in feite meer uitstootte dan was toegestaan. Volgens de Europese Emissie Verordening is dat een verboden manipulatie-instrument. Deze vergoedingen gelden voor zo’n 150.000 auto’s die consumenten hebben gekocht bij autodealers en die stichting Car Claim heeft betrokken in deze collectieve actie.

Voldoen aan regelgeving

De rechtbank stelt dat kopers van een nieuwe Volkswagen, Audi, Seat en Škoda met zogenoemde ‘sjoemelsoftware’ recht hebben op een prijsverlaging van 3.000 euro. Voor een tweedehands auto bedraagt deze prijsverlaging 1.500 euro. Een koper mag volgens de rechter verwachten dat de auto aan de regelgeving voldoet. Doet die dat niet dan is een auto minder waard dan de koopprijs.

Bekijk hier onze incasso diensten

Overeenkomst tot vergoeding van schade

Het vonnis van de rechtbank bevat geen betalingsveroordeling voor de autofabrikanten en autodealers. De consumenten moeten hiervoor zelf nog een procedure voeren op basis van dit vonnis. Maar de wet voorziet ook in de mogelijkheid dat Car Claim met autofabrikanten en autodealers gaat overleggen over een overeenkomst tot vergoeding van schade, die vervolgens voor alle autobezitters verbindend verklaard kan worden. De rechtbank geeft in haar vonnis aan dat een collectieve afwikkeling van deze zaak de voorkeur verdient en stuurt erop aan dat de autofabrikanten een collectieve schikking sluiten met Car Claim ten behoeve van alle gedupeerde automobilisten.

Verantwoordelijkheid nemen

Car Claim heeft in de afgelopen jaren vaak contact gezocht met autofabrikanten om in gesprek te gaan over een collectieve oplossing voor de gedupeerde automobilisten. Die uitnodigingen werden tot dusver telkens afgewezen. De Stichting hoopt dat de autofabrikanten naar aanleiding van dit vonnis eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen en bereid zijn om te gaan praten om tot een oplossing te komen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op