Rechtspraak werkt aan invoering van innovaties

Onder de noemer van Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak (MER) wordt op dit moment door de Raad voor de rechtspraak gewerkt aan een aantal innovaties binnen de Rechtspraak. Zo gaan in de toekomst waarschijnlijk meer online zittingen worden gehouden en komen er mogelijk meer mogelijkheden om rechtzaken via een livestream te gaan volgen. RechtNet Advocaten licht er een aantal ontwikkelingen uit.

Eén van de innovaties die in het oog springt, is dat wordt gestreefd naar een andere aanpak van rechtszaken over schulden en multiproblematiek, complexe echtscheidingen, toezicht op bewindvoerders en strafrechtelijke procedures. Rechters doen in de toekomst mogelijk niet alleen uitspraak in een zaak, maar proberen waar dat kan ook écht een oplossing te vinden voor het probleem dat partijen tegenover elkaar zet.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Keuzemenu

Een ander experiment is de mogelijkheid om een zitting achterwege te laten zonder toestemming van de partijen. Dit omdat in bepaalde zaken een zitting niet gemist zal worden. Verder wordt gedacht aan het invoeren van een soort keuzemenu waarbij partijen kunnen aangeven of zij snel een oordeel willen hebben. Indien dit het geval is, hoeft mogelijk geen zitting plaats te vinden en kan worden volstaan met een korte(re) motivering. Twee andere ideeën zijn het geven van verkorte uitspraken en meer wettelijke mogelijkheden om digitaal te communiceren.

Online zittingen

Tijdens de Coronacrisis heeft de Rechtspraak er alles aan gedaan om zoveel mogelijk zaken te laten doorgaan. De voorzieningen voor online zittingen (telefonische beeldverbindingen) zijn versneld uitgebreid. Op die manier konden allerlei soorten zaken toch worden behandeld zonder gezondheidsrisico’s voor de procesdeelnemers. Online zittingen zijn niet geschikt voor iedere zaak, maar in de afgelopen maanden is wel duidelijk geworden dat online rechtspraak kan bijdragen aan een maatschappelijk effectieve rechtspraak. Bovendien heeft het een gunstig effect op toegankelijkheid en laagdrempeligheid, bijvoorbeeld als het gaat om reistijd, de inspanning die nodig is voor beveiligde transporten of de impact van een zitting op jonge kinderen. De Rechtspraak onderzoekt daarom op hoe online zittingen ook in de toekomst aanvullend van meerwaarde kunnen zijn, naast de zittingen waarbij fysieke aanwezigheid in de rechtszaal noodzakelijk is.

Bekijk hier onze incasso diensten

Livestreamen van rechtszaken

In de Coronacrisis is het ook niet voor iedere belangstellende mogelijk om een zitting te volgen in de rechtszaal, terwijl bijna alle rechtszaken openbaar zijn. De afgelopen maanden is daarom een proef gehouden met het livestreamen van rechtszaken waar grote maatschappelijke impact/belangstelling voor is. Inmiddels zijn tientallen zittingen live online uitgezonden, soms voor een publiek van tienduizenden belangstellenden. Vanwege de positieve ervaringen gaat de Rechtspraak daarom de komende periode structureel verder met het livestreamen van rechtszaken.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Vragen? Neem contact met ons op