Valt het uitgekeerde vakantiegeld onder de beslagvrije voet?

Valt het uitgekeerde vakantiegeld onder de beslagvrije voet? Of het vakantiegeld onder de bijslagvrije voet valt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Hoge Raad, 31 oktober 2014 ICLI:NL:HR:2014:3068: In deze zaak heeft de gemeente Spijkenisse onder de Sociale Verzekeringsbank beslag gelegd op de AOW-uitkering van de heer X. Omdat de hoogte van deze uitkering lager was dan de beslagvrije voet als bedoeld in artikel 475 d RV, heeft géén inhouding op de uitkering plaatsgevonden ten behoeve van de gemeente. In mei 2012 is wel het vakantiegeld grotendeels overgemaakt naar de gemeente.
De heer X heeft inmiddels verklaring van recht gevorderd dat het volledige vakantiegeld onder het beslagvrije voet valt en aan hem moet worden terugbetaald.

Vonnis Kantonrechter

De kantonrechter bepaald in eerste instantie dat het vakantiegeld aan de heer X moet worden terugbetaald. De kantonrechter heeft overwegen dat het de bedoeling van de beslagvrije voet is dat de beslaglegende maandelijks minimaal negentig procent van de bijstandsnorm overhoudt. Daarvan is in het geval van de heer X geen sprake nu diens uitkering, inclusief de aanspraak op vakantiegeld ruim minder bedroeg dan de voor hem geldende beslagvrije voet.
A contrario geredeneerd zou namelijk iemand die jaarlijks vakantiegeld zou krijgen er slechter aan toe zijn dan iemand die dit maandelijks zou krijgen. De heer X zou dan onder het bestaansminimum moeten leven.

Arrest Hoge Raad

In cassatie heeft de Hoge Raad deze uitspraak van de kantonrechter bekrachtigd en wijst het beroep tot cassatie af. De Vraag: Valt het uitgekeerde vakantiegeld onder de beslagvrije voet? is daarmee beantwoord. Dit betekent dat het beslag op vakantiegeld indien en voor zover het inkomen (inclusief de aanspraak op vakantiegeld) op de maand waarin het desbetreffende gedeelte van het vakantiegeld betrekking heeft, beneden de beslagvrije voet bleef, ongeacht of er in die maand beslag lag, het vakantiegeld niet onder het beslag valt.

Heeft u vragen over beslaglegging over vakantiegeld terwijl u volgens bovengenoemde redenering onder de beslagvrije voet blijft, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met één van de ervaren incasso advocaten RechtNet Advocaten op telefoonnummer (073) 615 43 11. Wij staan u graag bij op basis van een toevoeging, zodat u kosteloze rechtsbijstand heeft.