Voorwaardelijke schorsing voor dronken advocate bij politieverhoor

Een advocate die onder invloed van alcohol een cliënt bijstond tijdens een verhoor op het politiebureau, heeft van de Raad van Discipline een voorwaardelijke schorsing van één week gekregen. Volgens de raad heeft de advocate tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld en heeft zij het vertrouwen in de advocatuur en in haar eigen beroepsuitoefening geschaad.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De betreffende gebeurtenis vond plaats in februari 2020. De advocate stapte die dag met een flinke slok op een politieverhoor kamer binnen. Agenten roken tijdens het verhoor niet alleen een sterke dranklucht, maar de advocate viel ook meerdere malen in slaap.

Niet in staat om cliënt bij te staan

In een reactie liet de advocate weten dat ze weinig geslapen had en erg moe was, maar dat het wel goed zou komen. Vervolgens dommelde zij tijdens het verhoor echter nog een paar keer in, waarop de verbalisanten in overleg met de hulpofficier van justitie concludeerden dat zij niet in staat was om haar cliënt gedegen bij te staan. De verdachte kreeg daarop een andere advocaat aangeboden, maar dat wilde hij niet.

Lege fles wijn

Na het verhoor belde de advocate vanuit haar auto geëmotioneerd naar één van de agenten die bij het verhoor aanwezig was. Omdat die ervan overtuigd was dat de vrouw niet in staat was om te rijden, werd de vrouw bij haar auto opgehaald. In de auto werd ook een lege fles wijn aangetroffen. Uit een vrijwillige alcoholtest kwam een promillage van 990 ug/l tevoorschijn. De advocate gaf daarop toe dat zij die nacht vier glazen wijn had gedronken, maar niet had verwacht dat de alcohol ’s morgens nog in haar lichaam zou zitten. Een vriendin heeft haar vervolgens opgehaald bij het politiebureau.

Bekijk hier onze incasso diensten

Bezwaar bij Raad van Discipline

Omdat een cliënt bijstaan in beschonken toestand als advocaat tuchtrechtelijk absoluut niet door de beugel kan, diende de Oost-Brabantse deken een bezwaar in bij de Raad van Discipline in ‘s-Hertogenbosch. Die kwam tot de conclusie dat de advocate heeft gehandeld in strijd met de gedragsregels met de kernwaarden deskundigheid en integriteit.

“Enerzijds is het nuttigen van alcohol door een advocaat een privé aangelegenheid die in beginsel niet valt onder tuchtrechtelijke controle. Anderzijds vloeit uit voormelde maatstaven voort dat het optreden door een advocaat niet op enigerlei wijze op negatieve wijze mag worden beïnvloed door alcoholgebruik (in welke mate dan ook) en dat een advocaat aldus ook dient te voorkomen dat hij op enigerlei wijze onder invloed van alcohol staat of handelt op het moment dat hij rechtsbijstand verleent”, aldus de raad. “Daarmee heeft de advocate gehandeld in strijd met de gedragsregels 1 en 12 en met de kernwaarden deskundigheid en integriteit zoals die zijn vastgelegd in artikel 10a van de Advocatenwet. Het dekenbezwaar is daarom gegrond.”

Omdat de vrouw eerder al tuchtrechtelijk werd veroordeeld voor deze misstap, krijgt zij deze keer een voorwaardelijke schorsing van een week opgelegd.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op