Werknemer heeft ondanks ziekte recht op bonus

Een werknemer krijgt een arbeidsconflict met zijn werkgever en meldt zich daarom ziek. Beide partijen hebben een bonusregeling afgesproken. Hierin staat dat de werknemer recht heeft op een deel van de brutomarge van de omzet van het bedrijfsonderdeel waarvoor hij werkzaam is. Er ontstaat echter een verschil van mening over de hoogte van deze bonus, omdat de werknemer in zijn laatste dienstjaar niet het hele jaar heeft gewerkt. Zij schakelen daarom de kantonrechter in.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De betreffende werknemer is zeventien werkzaam geweest als accountmanager bij een bedrijf in reinigingsmiddelen. Na een arbeidsconflict meldt hij zich op 9 augustus 2021 ziek. Die ziekmelding volgt op een schorsing van de werknemer door de werkgever, die volgens de kantonrechter niet terecht is geweest. De arbeidsovereenkomst wordt vervolgens per 1 januari 2022 ontbonden door de kantonrechter, die de medewerker een transitievergoeding én een billijke vergoeding toekent. Dit omdat er sprake is geweest van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever. 

Bonusregeling

De werknemer heeft ook nog recht op een bonus over 2021, maar hij is het met zijn werkgever niet eens over de hoogte van de bonus. De werkgever vindt dat de medewerker maar recht heeft op 60 procent van de bonus, omdat hij de laatste maanden ziek is geweest en dus geen bijdrage meer heeft geleverd aan het bedrijfsresultaat. De werknemer is van mening dat de bonusregeling is gebaseerd op de totale brutomarge en niet is gekoppeld aan zijn persoonlijke bijdrage aan dat resultaat.

Bekijk hier onze incasso diensten

Gemiddelde over laatste drie jaar

De kantonrechter geeft tijdens de zitting aan dat in dit geval de wettelijke bepaling omtrent  loondoorbetaling tijdens ziekte geldt en dat deze bepaling ook van toepassing is voor variabel loon. Hij vindt ook dat ziekte een oorzaak is die voor rekening van de werkgever komt, ondanks dat de ziekte in dit geval verband houdt met het arbeidsconflict. De bonusregeling ziet de rechter niet als een zuivere winstdelingsregeling. Want de hoogte van de bonus wordt bepaald door brutomarges waarop de inspanningen van de werknemer gedurende meerdere jaren op van invloed zijn. De werknemer kon de hoogte van de bonus beïnvloeden door voor de werkgever cliënten binnen te halen en binnen te houden. De kantonrechter besluit uiteindelijk om uit te gaan van het gemiddelde van de bonus over de laatste drie jaar: 2018, 2019 en 2020.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op