Wet beslag- en executierecht aangepast

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer op 2 juni ingestemd met het wetsvoorstel voor herziening van het beslag- en executierecht. Het wetsvoorstel is bedoeld om mensen met schulden effectiever te helpen en tegelijkertijd het aantal problematische schulden terug te dringen. Verder zorgt de aanpassing van het beslagrecht ervoor dat de kosten van beslag en executie omlaag gaan.

Het beslag- en executierecht zorgt ervoor dat een gerechtelijke beslissing uitgevoerd kan worden. Meestal gaat het hierbij om geldvorderingen, bijvoorbeeld als iemand zijn schulden niet kan of wil betalen. Vaak heeft de schuldenaar dan al een of meerdere aanmaningen ontvangen. De volgende stap is dat de schuldeiser naar de rechter stapt om die een vonnis uit te laten spreken dat de schuldenaar de vordering moet betalen. Met dit vonnis kan de schuldeiser een deurwaarder inschakelen om beslag te laten leggen op het vermogen van de schuldenaar, zoals bijvoorbeeld de bankrekening, diens loon of uitkering.

Beslag op roerende en onroerende zaken

Als beslag wordt gelegd op het vermogen van iemand, dan wordt het tegoed op de bankrekening van deze persoon bevroren. Bij beslag op roerende en onroerende zaken is de volgende stap dat er een executieverkoop wordt gehouden. Uit de opbrengst wordt vervolgens de vordering van de schuldeiser voldaan. Het beslag- en executierecht zorgt er dus voor dat een vordering kan worden voldaan als de schuldenaar zelf niet betaald. Het zorgt ervoor dat een vonnis van de rechter wordt nageleefd.

Bestaansminimum

De aanpassingen in het beslag- en executierecht zijn bedoeld om te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag geen bestaansminimum meer overhoudt. Zo wordt bijvoorbeeld een beslagvrij bedrag bij beslag op een bankrekening ingevoerd. Ook mag in de nieuwe regelgeving geen beslag worden gelegd op de niet-bovenmatige inboedel van de schuldenaar. Die zal daardoor de beschikking blijven behouden over de voorwerpen die over het algemeen aanwezig zijn binnen een huishouden (zoals bedden, een koelkast, tafel, stoelen en een wasmachine). Daarnaast mag geen beslag worden gelegd op zaken die de betrokkene en zijn gezin redelijkerwijs nodig hebben voor de persoonlijke levensbehoeften en algemene dagelijkse levensbehoeften. Hieronder zullen onder meer vallen: toiletartikelen, een computer, kinderspeelgoed en hulpmiddelen als een rollator. Verder mag er geen beslag worden gelegd op roerende zaken, waarvan de financiële waarde dusdanig laag is dat de kosten van het beslag de baten overstijgen.

Executie verkoop

Met de aanpassingen moet voorkomen worden dat beslaglegging door schuldeisers uitsluitend wordt ingezet als pressiemiddel. Tevens worden de regels gemoderniseerd, zodat onder andere het gebruik van internetveilingen mogelijk wordt voor de executie verkoop van roerende zaken.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.