8 direct bruikbare tips om wanbetaling te voorkomen

U kunt zelf de kans op een geslaagde incasso verhogen dan wel voorkomen dat er tot incasso dient te worden overgegaan. Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Hieronder volgen een aantal praktische tips die er toe kunnen leiden dat u eenvoudig en snel uw geld kunt innen.

1. Zo is het van groot belang om de achtergrond van uw contractpartij goed te kennen alvorens u met hem/haar in zee gaat. Zo is het belangrijk dat indien u met een bedrijf handelt, u een uittreksel bij de Kamer van Koophandel opvraagt en zo nagaat wie de bestuurder is die het bedrijf mag vertegenwoordigen, dan wel of hier ook andere personen toe zijn gemachtigd.
2. In sommige gevallen komt het voor dat bestuurders alleen gemeenschappelijk bevoegd zijn. Dit houdt in dat, indien u rechtsgeldig zaken wilt doen met een dergelijk partij, er twee handtekeningen van de bevoegde bestuurders vereist zijn.
3. Tevens is het verstandig om even de naam van de bestuurders te googelen om te bekijken of er op het internet negatieve ervaringen te constateren zijn.
4. Indien u handelt met een particulier, is het verstandig om een kopie van het identiteitsbewijs op te vragen. Vaak worden er door oplichters valse namen en gegevens vertrekt. Dit kan worden voorkomen indien er een kopie van het identiteitsbewijs wordt gevraagd.
5. Voorts zou u aan uw contractpartij referenties kunnen vragen van zakenpartners. Bel deze ook daadwerkelijk op om na te gaan wat hun ervaringen zijn met de wederpartij.
6. Voorts is het van belang om te weten hoe lang een bedrijf reeds bestaat, alsmede hoe en waar een contractpartij gevestigd is. Uit hoe een contractpartij gevestigd is en deze zijn of haar bedrijf heeft ingericht, valt veel af te leiden. Indien een pand slecht is onderhouden, de koelkast vrijwel leeg is en het personeel klaagt, kan dit duiden op betalingsproblemen. Bij een eventuele bezichtiging van een contractpartij kunnen er diverse dingen worden genoteerd die op een later tijdstip van belang kunnen zijn. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om eventuele kentekens van auto’s te noteren, welke inboedel er staat en/of het pand van huisvesting is gekocht, of gehuurd.
7. Ook zou u informatie kunnen vragen naar wie er allemaal opdrachtgevers zijn van het bedrijf. Met al deze gegevens kunt u wellicht op een later tijdstip, nadat u niet (tijdig) wordt betaald, eenvoudigweg beslag leggen. Voordat men met elkaar zaken gaat doen, is een contractpartij gaarne bereid meer informatie te verstrekken dan nadat u reeds met de contractpartij zaken heeft gedaan en er betaald dient te worden.
8. Als laatste tip wil ik u meegeven om op te letten handel te drijven met afwijkende juridische entiteiten die in Nederland nauwelijks worden gebruikt. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u gaat handelen met een Limited, GMBH of een BVBA. Deze rechtsfiguren worden vaak gebruikt door oplichters om verhaal te voorkomen. Het is in zijn algemeenheid verstandig om, voordat u zaken gaat doen met de contractpartij, een goed verhaalrapport te laten opstellen. U krijgt dan een goede risicoanalyse of het wel of niet verstandig is om met de nieuwe contractpartij in zee te gaan.

Hopelijk heeft u iets aan deze praktische tips. Doe hier uw voordeel mee!