Administratiekantoor draait op voor teveel betaald salaris opdrachtgever

Het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch oordeelde onlangs dat een administratiekantoor zo’n 70.000 euro moet terugbetalen aan een van haar klanten. Deze klant, een beveiligingsbedrijf, heeft ongewild jarenlang teveel salaris betaald aan haar oproepkrachten. Volgens het gerechtshof had het administratiekantoor kunnen weten dat het uitbetaalde loon niet conform de bedrijfstak-CAO was.  

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Wat is er aan de hand? In 2014 neemt het beveiligingsbedrijf het klantenbestand en werknemers over van een andere partij. Een administratie- en adviesbureau gaat vanaf dezelfde datum de salarisadministratie verzorgen. Dit bureau besteedt deze werkzaamheden echter uit aan een ander kantoor.

Wijziging in CAO

In 2019 besluit het beveiligingsbedrijf om samen te gaan werken met een ander administratiekantoor. Dit kantoor ontdekte bij controle van salarisadministratie dat over de periode januari 2014 tot en met mei 2019 door het beveiligingsbedrijf geldelijke adv-uitkeringen zijn gedaan aan oproepkrachten. Maar daarbij is geen rekening gehouden met een eerder doorgevoerde wijziging in de CAO voor beveiligingsbedrijven. De bewuste toeslag is omgezet in een andere beloningsvorm. Het beveiligingsbedrijf doet hierover navraag bij het betreffende administratie- en adviesbureau, dat weer verwijst naar het ingeschakelde kantoor.

Fouten in salarisadministratie

Het beveiligingsbedrijf stapt daarop naar de rechter en eist een vergoeding van een kleine 70.000 euro, omdat er fouten zijn gemaakt in de salarisadministratie. De rechtbank wijst deze vergoeding af, omdat het bedrijf alleen opdracht heeft gegeven om de loonstroken te verwerken aan de hand van aangeleverde loonstroken uit 2013. Het beveiligingsbedrijf is het hier niet mee eens en gaat in hoger beroep. Het gerechtshof geeft aan dat bij het begin van de overeenkomst is besproken dat de loonadministratie moet voldoen aan de geldende CAO. Maar dit was alleen het geval als er te weinig salaris werd betaald, stelt het administratiekantoor. Een te hoge salarisbetaling zou behoren tot de vrije beleidsruimte van het beveiligingsbedrijf. Dit zou dan wel in lijn met de CAO zijn. Volgens het gerechtshof blijkt uit dit betoog dat het administratiekantoor vooraf ‘in ieder geval enig onderzoek heeft verricht naar de toepasselijke CAO-bepalingen’.

Bekijk hier onze incasso diensten

Toeslag vervallen

Verder wordt duidelijk dat een medewerkster van het administratiekantoor wel degelijk heeft gezien dat de verplichting tot betaling van een toeslag van vijf procent aan oproepkrachten per eind 2013 was komen te vervallen. De medewerkster heeft dit ook op een loonstrook geschreven, maar daar is niets mee gedaan. Het gerechtshof stelt dat van een bekwame salarisadministrateur mag worden verwacht dat hij het belang van zijn opdrachtgever goed in het oog houdt. Daar hoort ook het belang van een werkgever bij om niet meer uit te betalen aan medewerkers dan op basis van de geldende CAO nodig is.

Vennoten hoofdelijk aansprakelijk

Het gerechtshof vindt dat het administratiekantoor na signalering van de medewerkster had moeten navragen of het beveiligingsbedrijf inderdaad meer loon wilde betalen dan in de CAO is afgesproken. De vennoten van het administratiekantoor worden door het gerechtshof hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het administratiekantoor heeft geleden en moeten deze ook betalen.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op