Appartement verhuren via Airbnb, hoe zit dat nu?

Veel eigenaren van appartementen verdienen een centje bij door hun onderkomen te verhuren aan toeristen. Vaak gebeurt dit via Airbnb. Zij moeten echter wel opletten of short stay verhuur mag op grond van de gemeentelijke regels en volgens de reglementen van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Is dit niet het geval, dan kan dit tot vervelende geschillen, en zelfs rechtszaken leiden. Neem daarom eerst contact op met een specialist van RechtNet Advocaten om te kijken of het verhuren via Airbnb in uw specifieke situatie is toegestaan.

Toestemming van gemeente

Om een appartement te verhuren via Airbnb is toestemming nodig van de gemeente waarin het appartement gevestigd is. De regels hierover staan voornamelijk in gemeentelijke verordeningen en beleidsnotities. Elke gemeente heeft op het gebied van Airbnb eigen regels. Hierin wordt onder meer het maximum aantal dagen vakantieverhuur per jaar of de oppervlakte voor Bed & Breakfast per woning vastgelegd.

Akte van splitsing

Maar zelfs als de gemeente toestemming geeft, dan moet ook de VvE nog toestemming geven om het appartement aan toeristen te verhuren. De regels van de VvE staan meestal in de akte van splitsing. Elke VvE heeft voor Airbnb dus eigen regels, zoals het maximum aantal dagen vakantieverhuur of de oppervlakte voor Bed & Breakfast. Deze regels gelden voor alle eigenaars en huurders binnen de betreffende VvE.

Verbodsbepalingen

Voor eigenaren is het dan ook belangrijk dat zij de inhoud van de Akte van splitsing kennen. In deze documenten staan vaak specifieke verbodsbepalingen op basis waarvan het gebruik van uw appartement voor kort verblijf activiteiten niet is toegestaan. Wanneer deze regels worden overtreden, dan kan de VvE maatregelen treffen en ook fikse boetes opleggen.

Toestemming van VvE

Als in de akte van splitsing niets is geregeld over Airbnb, dan geldt het uitgangspunt dat Airbnb mogelijk is na toestemming van de VvE. Doorgaans zal de vergadering van een VvE toestemming moeten verlenen. Het kan daarna zo zijn dat de splitsingsakte moet worden gewijzigd. Bijvoorbeeld om een verbod daarin weg te nemen of om de woonbestemming te verruimen. Bij sommige VvE’s is aktewijziging niet nodig, en is toestemming van de vergadering voldoende.

De regelgeving omtrent Airbnb in appartementen kan dus per gemeente en zelfs per VvE enorm verschillen. Heeft u plannen om uw appartement te gaan verhuren via Airbnb? Neem dan eerst contact op met Rechtnet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.