Arbeidscontract van onbereikbare zieke werknemer per direct beëindigd

Wanneer een medewerker ziek wordt, geldt in veel gevallen een periode van twee jaar waarin een arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd door de werkgever. In een aantal gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt en kan de rechter besluiten om een arbeidscontract zelfs per direct te beëindigen.

Zo’n uitzondering geldt bijvoorbeeld als de zieke werknemer weigert om mee te werken aan de reïntegratie. Een zieke werknemer heeft een aantal verplichtingen in het kader van zijn reïntegratie. Van de medewerker wordt verwacht dat hij verschijnt bij het spreekuur van de bedrijfsarts, maar ook actief meewerkt aan zijn herstel. Daarnaast mag een werknemer geen activiteiten ondernemen die zijn herstel belemmeren of vertragen en dient hij redelijke instructies van zijn werkgever op te volgen. Indien een werknemer zich niets aantrekt van deze verplichtingen, dan kan de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst tijdens de ziekte te ontbinden.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Niet opdagen

Een dergelijke zaak is recent beoordeeld door de rechtbank in Noord-Holland. Een retailorganisatie spande een kort geding aan bij de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst met een medewerker te ontbinden vanwege ernstig verwijtbaar handelen van deze werknemer. Ondanks herhaalde verzoeken en meerdere waarschuwingen van de werkgever komt de medewerker niet opdagen bij de bedrijfsarts. De werkgever schakelt het UWV in om een deskundigenoordeel te krijgen. Deze organisatie stelt dat de reïntegratie inspanningen van de medewerker onvoldoende zijn. Desondanks blijft de medewerker zich in stilzwijgen hullen.

Bekijk hier onze incasso diensten

Geen transitievergoeding

Ook aan de oproep om zich te verdedigen bij de rechtbank wordt geen gehoor gegeven. De kantonrechter stelt de werkgever daarop in het gelijk en beslist dat de arbeidsovereenkomst direct mag worden beëindigd. Hij wijkt daarmee af van de hoofdregel, waarin staat dat de arbeidsovereenkomst met inachtneming van ten minste één maand wordt ontbonden. Hij kwalificeert het gedrag van de medewerker eveneens als ernstig verwijtbaar. De medewerker kan daardoor ook geen aanspraak maken op de wettelijke transitievergoeding.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Vragen? Neem contact met ons op