Bescherming voor werknemer bij aanmerkelijke wijziging in arbeidsvoorwaarden

Een werknemer moet na de overname van het bedrijf aanzienlijk langer reizen. Daarom dient hij bij de kantonrechter een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in. Hierin stelt hij dat sprake is van een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden en dat daarom van hem niet verlangd kan worden dat de arbeidsovereenkomst met de nieuwe Duitse werkgever wordt voortgezet. De kantonrechter bepaalt dat de werknemer recht heeft op schadevergoeding vanwege een gemiste opzegtermijn en op een transitievergoeding.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De feiten op een rijtje: een Brabants bedrijf dat actief is in wellness- en cosmeticaproducten wordt verkocht aan een Duitse onderneming. Als gevolg hiervan is de werkplek van de werknemer verplaatst naar Duitsland. Om zijn werk te kunnen blijven doen, moet de werknemer 480 kilometer (enkel) reizen. De werknemer geeft daarom bij zijn werkgever ruim voor de overgang al aan dat de verhuizing van de bedrijfsactiviteiten voor hem teveel nadelen met zich meebrengt en dat het daarom voor hem niet mogelijk is om mee over te gaan.

Aanmerkelijke wijziging

Hierdoor ontstaat een geschil tussen de werkgever en werknemer. Daarbij doemt de vraag op of er door de overname van het bedrijf nog sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de oud-werkgever en werknemer en zo ja, of de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden? Maar ook of sprake is van een aanmerkelijke wijziging in de arbeidsvoorwaarden van de werknemer door de overgang van onderneming en of hij hierdoor recht heeft op bepaalde vergoedingen.

Werkgever is schadeplichtig

De werknemer dient bij de kantonrechter een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in, waarin hij stelt dat sprake is van een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden en dat van hem niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten met de nieuwe Duitse werkgever. De kantonrechter is ook van mening dat sprake is van een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden. In zo’n geval draait de werkgever op voor de gevolgen die zijn verbonden aan het verbreken van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. Het bedrijf is schadeplichtig voor de nog resterende opzegtermijn én moet het loon betalen over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij een normale opzegging nog had geduurd (ruim 14.400 euro).

Bekijk hier onze incasso diensten

Transitievergoeding

In lijn met een eerdere uitspraak van het Hof Justitie van de Europese Unie oordeelt de kantonrechter dat de werkgever een schadevergoeding verschuldigd is wegens het beëindigen van de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn. Als begin van de opzegtermijn neemt de kantonrechter de datum waarop de werknemer het verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft ingediend. De werkgever moet ook een transitievergoeding betalen. De hoogte hiervan wordt berekend aan de hand van het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst zou zijn geëindigd als de opzegtermijn in acht zou zijn genomen. In dit geval bijna 30.000 euro.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op