Beslagvrije voet niet standaard op nihil!

Het Hof in Amsterdam heeft in een arrest [1] bepaald dat deurwaarders de beslagvrije voet niet standaard op nihil mogen zetten. Zelfs niet als een debiteur – ondanks een verzoek daartoe – geen informatie heeft verstrekt. Het Hof vernietigt hiermee het besluit van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders van 6 mei 2015 [2]. Het Hof waarschuwt hiermee de deurwaarder.

Toepassing beslagvrije voet

Een deurwaarder dient over veel informatie van de debiteur te beschikken. Hiermee kan de deurwaarder de beslagvrije voet berekenen. De debiteur dient hierbij wel te voldoen aan het verzoek van de deurwaarder om info te geven (artikel 475g, eerste lid Rv). Zo moet de debiteur info verstrekken over het inkomen, het inkomen van zijn partner, het kindgebonden budget. Ook over de toeslag die de debiteur ontvangt in verband met de huur of zorg, dient hij info te geven.

De deurwaarder is hierna verplicht om aan de debiteur op te geven hoeveel zijn beslagvrije voet bedraagt. De beslagvrije voet kan berekend worden aan de hand van artikel 475d Rv. Naar aanleiding hiervan kan de beslagvrije voet verlaagd worden naar 50% van de toepasselijke bijstandsnorm. Hiervoor dient het inkomen van de partner onbekend te zijn. Ook kan er een verlaging plaats vinden naar 72% van de toepasselijke bijstandsnorm. Hiervoor dient het periodieke inkomen van de debiteur zelf onbekend te zijn.

Het hanteren van een beslagvrije voet van 0% is slechts toegestaan als de deurwaarder bekend is met andere voor beslag vatbare periodieke inkomsten van de debiteur. Het Hof heeft nu bepaald dat het hiertoe onvoldoende is dat aan debiteur slechts een enkele vragenlijst wordt toegezonden, waaraan door debiteur geen gehoor is gegeven. De deurwaarder dient dus nader onderzoek te doen!

RechtNet Advocaten inschakelen

Indien de deurwaarder de beslagvrije voet bij u ten onrechte op nihil heeft gezet, kan RechtNet Advocaten het te veel ingehouden bedrag voor u terugvorderen. Het betreft hier een onbetwiste geldvordering, zodat dit bedrag kan worden geïncasseerd op basis van het ‘No Win, No Fee’-principe. De deurwaarder betaalt in dat geval niet alleen het te veel ingehouden bedrag terug, maar draagt ook de kosten voor het incasseren van het bedrag.

Heeft u vragen naar aanleiding het bericht “Beslagvrije voet mag door deurwaarders niet standaard op nihil worden gezet!”? Of heeft u vragen m.b.t. het incasseren van te veel ingehouden bedragen door een deurwaarder? Neem dan vrijblijvend contact op met een advocaat van RechtNet Advocaten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073 – 615 43 11 of via de e-mail: info@rechtnet.nl

mr. Casimir Vink

[1] Gerechtshof Amsterdam 01-03-2016 (ECLI:NL:GHAMS:2016:767).

[2] Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 06-05-2015 (ECLI:NL:TGDKG:2015:65).