Bestuurder aansprakelijk stellen bij een turboliquidatie

Wanneer een rechtspersoon ten tijde van een faillissement geen baten bezit, kan zij ervoor kiezen om over te gaan tot ontbinding door middel van een turboliquidatie. Een turboliquidatie is een snelle manier om een rechtspersoon te laten ontbinden. Het doel van een turboliquidatie is dan ook het vereenvoudigen van de ontbinding van rechtspersonen zonder werkzaamheden.

Bestuurder aansprakelijk stellen

Wanneer uw debiteur ontbonden is door middel van een turboliquidatie, bestaan er verschillende juridische mogelijkheden om uw geld terug te vorderen. Een optie met de potentieel hoogste opbrengst, is om de bestuurder aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Dit is mogelijk wanneer de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld. Hier is sprake van wanneer de bestuurder een aan hem toe te rekenen onrechtmatige daad pleegt jegens een derde. Enkele voorbeelden hiervan zijn het verzwijgen van baten, schuldeisers selectief betalen en het niet of niet tijdig deponeren van de jaarstukken. Tevens heeft de Hoge Raad een belangrijk criterium opgesteld voor de bestuurdersaansprakelijkheid, de Belamel-norm. Deze norm is opgesteld voor rechtspersonen die verplichtingen aangaan op het moment dat de bestuurder op grond van de financiële situatie van de rechtspersoon wist, of als redelijk handelend bestuurder in elk geval moest begrijpen, dat de rechtspersoon die niet zou kunnen na

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Wetswijziging turboliquidatie

Uit de praktijk blijkt dat ontbinding door middel van een turboliquidatie misbruikgevoelig is. Bij een turboliquidatie wordt er geen curator aangesteld waardoor er geen controle is. Om misbruik te voorkomen zou er naar verwachting in 2020 (dit is nu 2021 geworden) een wetswijziging komen, waardoor het moeilijker wordt voor rechtspersonen om over te gaan tot een turboliquidatie, en waardoor bestuurdersaansprakelijkheid sneller wordt opgemerkt. In de wetswijziging zullen er meer eisen worden opgenomen voor de rechtspersoon die ontbonden wil worden. De rechtspersoon zal zich meer moeten gaan verantwoorden tegenover de schuldeiser.

Bekijk hier onze incasso diensten

Vrijblijvend advies?

Het innen van een vordering op een ontbonden rechtspersoon is zeker mogelijk. Wordt u geconfronteerd met een vordering op een ontbonden rechtspersoon, dan is het raadzaam om direct daarover in overleg te gaan met een advocaat. Een van onze ondernemingsrechtadvocaten kan u helder en bondig adviseren over de mogelijkheden en slagingskansen.

Meer weten over debiteur aansprakelijk stellen? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten op nummer 073 – 615 43 11  dan wel mail naar info@rechtnet.nl.

Vragen? Neem contact met ons op