Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Hof straft misbruik van turboliquidatie af

Als aandeelhouders van een vennootschap besluiten om deze bij de Kamer van Koophandel te laten ontbinden, wordt dit ook wel een turboliquidatie genoemd. Een turboliquidatie is alleen mogelijk als er geen vereffening van baten en schulden hoeft plaats te vinden. Bestuurders die misbruik proberen te maken van deze regels kunnen zelf hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Openstaande schulden vereffend

Vaak wordt besloten tot een turboliquidatie als er weinig of geen baten meer in de vennootschap zitten en de situatie dusdanig uitzichtloos is dat verder ondernemen niet veel zin meer heeft. Eventuele openstaande schulden dienen daarbij vereffend te worden. Indien er alleen maar schulden overblijven, moet wettelijk gezien door de aandeelhouders een faillissement worden aangevraagd.

Aanwezige baten

Soms komt het echter voor dat onterecht tot turboliquidatie is overgegaan, omdat er nog sprake is van aanwezige baten die moeten worden vereffend met een schuldeiser. Zo’n geval deed zich onlangs voor bij een uitvaartonderneming. Dit bedrijf had een schuld van 170.000 bij een crediteur. Deze werd echter niet betaald. Vervolgens richtten de bestuurders van de uitvaartonderneming een nieuw bedrijf op. Het oude bedrijf met schuld werd niet veel later ontbonden via turboliquidatie, waardoor de schuldeiser kon fluiten naar zijn centen.

Schadevergoeding

De schuldeiser laat het er niet bij zitten en begint een rechtszaak. Daarbij vordert hij een schadevergoeding op de bestuurders van het oude bedrijf op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Hij voert aan dat door beëindiging van de winstgevende uitvaartonderneming en de voortzetting van de activiteiten in het nieuwe bedrijf de inkomsten sterk zijn afgenomen. Mede daardoor kan de schuld aan de crediteur niet worden voldaan. Hij stelt dat de bestuurders deze keuze bewust hebben gemaakt om de verhaalsmogelijkheden te frustreren.

Vooropgezet spel

De schuldeiser wordt door het hof in het gelijk gesteld. Het hof stelt dat in deze zaak niet is gebleken van bedrijfseconomische redenen om de oude uitvaartonderneming te liquideren en de exploitatie voort te zetten in het nieuwe bedrijf. Dat er geen baten meer aanwezig waren in het oude bedrijf, komt omdat de bestuurders vlak voor de ontbinding een aantal schuldeisers nog wel heeft betaald en daarnaast onverplichte onttrekkingen uit het vermogen zijn gedaan. Mede daardoor kan het bedrijf haar verplichtingen aan de bewuste schuldeiser niet nakomen en is hem ook niet de mogelijkheid geboden om verhaal te halen. Het hof oordeelt dat de bestuurders dit op voorhand wisten en aangenomen mag worden dat dit vooropgezet spel was. Dat is ook voldoende grond om de bestuurders persoonlijk aansprakelijk te houden wegens onrechtmatige daad. In dit geval heeft het hof terecht opgetreden tegen misbruik van de mogelijkheid om turboliquidatie toe te passen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Faillissement na turboliquidatie, kan dat?

faillissement na turboliquidatie

Faillissement na turboliquidatie kan in sommige gevallen!

Als aandeelhouders van een vennootschap besluiten om deze bij de Kamer van Koophandel te laten ontbinden, noemt men dit turboliquidatie. Veelal wordt dit besluit genomen als er weinig of geen baten meer in de vennootschap zitten. De situatie is dusdanig uitzichtloos dat verder ondernemen niet veel zin meer heeft. Eventuele openstaande schulden dienen daarbij vereffend te worden. Indien er alleen maar schulden overblijven, moet wettelijk gezien door de aandeelhouders een faillissement worden aangevraagd. Een turboliquidatie is dus alleen mogelijk als er geen vereffening van baten en schulden hoeft plaats te vinden. Anders is een faillissement na turboliquidatie alsnog mogelijk.

Hoger beroep na faillissement na turboliquidatie

Dit werd onlangs bekrachtigd door een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in een vonnis van een zaak tussen de bedrijven Polydist en Agro Air Concepts. In hoger beroep stelde het hof dat de turboliquidatie van Agro geen beletsel vormt voor het alsnog uitspreken van het faillissement van dit bedrijf.

Ingebrekestelling

Polydist vroeg het faillissement van Agro Air Concepts aan. Dit omdat het bedrijf nog een vordering van verkochte en geleverde goederen op Agro heeft. Die vordering is, ondanks herhaalde aanmaningen en ingebrekestelling, nog altijd niet (geheel) betaald. In eerste instantie wees de rechtbank dit verzoek af. Zij achtte onvoldoende bewezen dat Agro niet meer in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Polydist gaat tegen deze uitspraak in beroep. Zij toont aan dat er meerdere partijen zijn die nog vorderingen hebben lopen op Agro. Ook de betalingsregeling die het bedrijf zelf met Agro is aangegaan om de openstaande vordering te innen, wordt niet nagekomen.

Ontbinding

Op de dag dat de zitting van het hoger beroep tussen de twee bedrijven plaatsvindt, stuurt Agro een fax. Daarin wordt aangegeven dat het bedrijf is uitgeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en dus feitelijk niet meer bestaat. Het gaat hier om een turboliquidatie, waarbij is geregistreerd dat er op het moment van ontbinding geen baten meer aanwezig zijn. Agro stelt dat behandeling van het hoger beroep door het gerechtshof hierdoor niet meer kan plaatsvinden.

Faillissement

Dat standpunt is volgens Polydist onjuist. Ook na ontbinding door middel van een turboliquidatie van een vennootschap, kan een rechtspersoon in staat van faillissement worden gesteld. Bovendien is er volgens Polydist geen sprake geweest van vereffening van de schulden. Het bedrijf stelt dat het besluit tot ontbinding van Agro bij de Kamer van Koophandel met geen ander doel is genomen dan te ontkomen aan het faillissement. De uitschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft bovendien pas plaatsgevonden nadat het faillissement van Agro door Polydist al is aangevraagd.

Alsnog failliet

Het hof gaat mee in de redenering van Polydist dat Agro ook na haar turboliquidatie in staat van faillissement kan worden verklaard. Er is voldoende vast komen te staan dat er sprake is van een aanzienlijke schuldenlast en dat geen vereffening van de schulden heeft plaatsgevonden. De turboliquidatie van Agro vormt in dit geval daarom geen beletsel voor het alsnog uitspreken van het faillissement van het bedrijf.

Vrijblijvend advies over faillissement na turboliquidatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten.
Eén van onze ervaren advocaten kan u helpen met met uw vraagstukken. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 dan wel mail naar info@rechtnet.nl.

 

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten